Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 14-7-2020

 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

του ΜΟΔ στις 9:00πμ

 

ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ

1)   ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ

2)   ΕΡΓΑΤΙΚΑ

3)   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

4)   ΔΙΑΖΥΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ

 

 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ