ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 07/09/2020


ΘΕΜΑ:        ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για κλείσιμο ραντεβού των Δικηγόρων με δημόσιες υπηρεσίες και ειδικότερα, σε πρώτη φάση, με τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, μετά από συμφωνία των φορέων με τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, όπως για παράδειγμα ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης με το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης.

Η πλατφόρμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, λόγω COVID 19, και αφορά το σύνολο των Δικηγόρων και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει:

Υπηρεσίες προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους

α) Διαχείριση από την Υπηρεσία του φορέα που επιθυμεί το κλείσιμο ραντεβού για την επίσκεψη και εξυπηρέτηση των Δικηγόρων (τίτλος φορέα, διεύθυνση, τηλ., e-mail).
β) Καταχώριση της ώρας έναρξης και λήξης των ραντεβού.
γ) Το πλήθος των ραντεβού που μπορεί η δημόσια υπηρεσία να εξυπηρετήσει ανά ώρα.
δ) Την εκτύπωση ή την εξαγωγή των δεδομένων των αιτήσεων για ραντεβού, με κριτήρια: «Ημερομηνία Από – Έως» και δεδομένα τα στοιχεία του Δικηγόρου (Full Name, κινητό, τηλ. E-mail), τα στοιχεία της αίτησης για ραντεβού (πρωτόκολλο, ημερομηνία αίτησης), την ημέρα και ανά ώρα επιλογής, με αύξουσα αρίθμηση αίτησης ανά ώρα.

Υπηρεσίες προς τους Δικηγόρους

Ο Δικηγόρος με την είσοδό του στο Portal θα μπορεί:
α) Από το κεντρικό μενού των αιτήσεων του portal να επιλέγει τον φορέα αίτησης για κλείσιμο ραντεβού.
β) Από την εμφανιζόμενη φόρμα να επιλέγει από τα διαθέσιμα ραντεβού ημερομηνία και ώρα.
γ) Από τη φόρμα να αλλάξει το E-mail που θα χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο ραντεβού.
δ) Από τη φόρμα, να εισάγει μικρό κείμενο με την Αιτιολογία για το κλείσιμο ραντεβού, με στόχο την προετοιμασία της υπηρεσίας.
ε) Να υποβάλει την αίτησή του, η οποία και αποθηκεύεται.
στ) Να υποβάλει αιτήσεις για ραντεβού για την ίδια υπηρεσία, πολλές φορές.
ζ) Να διαγράψει την αίτησή του, οπότε και το σύστημα ελευθερώνει τη θέση που είχε κλειστεί για το συγκεκριμένο ραντεβού.
η) Να λαμβάνει από το σύστημα E-mail με τα στοιχεία της αίτησης που υπέβαλε και τα στοιχεία του ραντεβού που έκλεισε.
θ) Να βλέπει τη λίστα των αιτήσεων για ραντεβού που εμφανίζονται στο σύστημα.


Υπηρεσία στους φορείς

α) Δημιουργείται ένας κωδικός που περιέχει το δικαίωμα σε κάθε φορέα να έχει αποκλειστική πρόσβαση στις αιτήσεις που αφορούν αυτόν και μόνο αυτόν.
β) Το σύστημα θα εξασφαλίζει στον φορέα την εκτύπωση ή την εξαγωγή της λίστας των ραντεβού.


Παρακαλούμε για την αξιοποίηση της νέας πλατφόρμας.Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.)
Ο.Π.Σ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ