ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Πάτρα, 09.09.2020 Αριθ. Πρωτ.:155029

Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28 Τ.Κ. 26441

Πληροφ: Καλλίτσης Νίκος Τηλ.: 2613-600191,185 Fax.: 2613-600186 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣ:

 

Ως ο πίνακας αποδεκτών

(αποστολή με e-mail)

 

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 Ν.4182/2013.».

 

Σχετ.:Η υπ' αριθ.73108ΕΞ2019/01/07/2019 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού λεπτομερειών για την κατάρτιση & λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή Ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών» (Φ.Ε.Κ.2876/05-07-2019, τ.Β)

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 16

Ν.4182/2013, εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επιλογή με δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί από την Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική απόφαση του Υπ.Οικονομικών.

Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων («Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.») Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών /Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet του προσώπου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Ειδικότερα τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω σχετική απόφαση (η υπ' αριθ.73108ΕΞ2019/0ΐ/07/20ΐ9 του

Υπ.Οικονομικών) αρθ.2 Δικαίωμα εγγραφής - Υποχρεώσεις εγγεγραμμένων, αρθ.3 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενστάσεων, αρθ.5 Τακτική κλήρωση. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Με εντολή Συντονιστή Ο Αναπλ/τής Δ/ΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

 

Καλλίτσης Νικόλαος

Προϊστάμενος Τμ.Σχολ.Κληρονομιών

 

(υπογραφή)