ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
 
Σας κοινοποιούμε τις απόψεις - θέσεις της Ολομέλειας επί του Σχεδίου Νόμου ««Ρυθμίσεις νια την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις».
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Βερβεσός

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ