ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΛΕΑΔΚ
Παρασκευή  30  Οκτωβρίου  2020

Υποβολή  υποψηφιοτήτων για Διοικητικό Συμβούλιο και  Εξελεγκτική Επιτροπή ως Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 ώρα 14.30 στην Γραμματεία του Δ.Σ.Κ
Κέρκυρα  13-10-2020
Για το Δ.Σ του Λ.Ε.Α.Δ.Κ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Άνθης                                Κωνσταντίνος Μικρούλης