ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                    Κέρκυρα  30-10-2020

                                                                               Αρ.Πρωτ.: 530

                                      

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αναγκαίων μέτρων  αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό των κινδύνων μετάδοσής του, κατά την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων στη συνεδρίαση του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ κατά τη δικάσιμο της 3ης Νοεμβρίου 2020, σε εκτέλεση των προβλεπομένων με την υπ΄ αριθ. 3/2020 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας και με την υπ’ αριθ. 24/2020 πράξη του Διευθύνοντος το Εφετείο Κέρκυρας Προέδρου Εφετών.

1] Στην αρχή θα προηγηθούν μόνο αιτήματα αναβολών και εφόσον είναι όλοι οι διάδικοι παρόντες.

          2] Η εκφώνηση των υποθέσεων που προτάσσονται, αφορούν κρατουμένους και

πρόκειται για έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας και θα γίνουν κατά την ακόλουθη χρονική  σειρά:

 

3-11-2020 ώρα 9.15 πμ: οι υποθέσεις  με αριθμούς πινακίου 10 και 11.

3-11-2020 ώρα 9.45 πμ: οι υποθέσεις  με αριθμούς πινακίου 12 και 13.

3-11-2020 ώρα 10.15 πμ: η υποθέση  με αριθμό πινακίου 14.

3-11-2020 ώρα 11.30 πμ: όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις του πινακίου.

3] Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη χρονική σειρά εκφώνησής της θα ορίζεται νέος χρόνος εκδίκασής της.

4] Εντός του ακροατηρίου θα εισέρχονται μόνον οι συνήγοροι και οι διάδικοι της υπόθεσης που συζητείται προς αποφυγή συνωστισμού.

Η είσοδος εντός του ακροατηρίου συνηγόρου ή διαδίκου άλλης υπόθεσης, εκτος της ορισθείσας ως άνω χρονικής σειράς, ρυθμίζεται κατόπιν αδείας του Προεδρεύοντα, σε συνεργασία με την αστυνομική φρουρά και με τον ορισθέντα δικαστικό επιμελητή του ποινικού ακροατηρίου.

 

5] Η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου   είναι υποχρεωτική από όλους τους παρευρισκομένους εντός του ακροατηρίου (Δικαστές, Εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους, μάρτυρες, φρουρά).

 

5] Η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων που χρησιμοποιούν τους χώρους του ακροατηρίου.

 

Ο Προεδρεύων Εφέτης

Γεώργιος Αλμπούρας