ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΖΗΤΗΣΑ  ΝΑ ΜΠΕΙ  Η ΕΞΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ:

 

" Η παράταση για ένα χρόνο της προθεσμίας για τις κτηματογραφικές εγγραφές δεν επαρκεί σε καμμία περίπτωση για τη τοπογράφηση των ακινήτων και την άσκηση των αγωγών κτηματολόγιου λόγω :

 

1)Της δεινής οικονομικής θέσης στην οποία βρίσκεται η μεγάλη πλειοψηφία του λαού και των πολιτών μεσούσης της  Covid19 εποχής,

 

2)Των πολλών  εξόδων και φόρων που πρέπει να  πληρωθούν μέχρι την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο για τη σύνταξη της αγωγής. (ενδεικτικά πληρωμή ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών, κόστος σύνταξης τοπογραφικών,  πληρωμή  φόρων κληρονομίας, πληρωμή συμβολαιογράφου (σε αρκετές περιπτώσεις) κ.α.,

 

3)Της μεγάλης καθυστέρησης (ένα μήνα τουλάχιστον) από τη ΔΟΥ να προσδιορίσει το φόρο,

 

4) Το μεγάλο κόστος των πολλών κοινοποιήσεων  για κάθε αγωγή-ακίνητο,

 

5) Την ανάγκη πρόνοιας για όλες τις επιπτώσεις και παρενέργειες και επί του προκειμένου εάν υποτεθεί ότι σε ένα έτος,  στο 2021,  ασκηθούν αγωγές κτηματολογίου για όλα τα ακίνητα που έχουν πρόβλημα εγγραφής ή διόρθωσης τότε  για τη διεκπεραίωση της ύλης  σε κάθε νομό ή Πρωτοδικείο της Ελλάδας απαιτείται η πρόσληψη ικανού αριθμού Δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, για όλη δε τη Χώρα απαιτείται η άμεση πρόσληψη χιλιάδων Δικαστών και Υπαλλήλων, γεγονός που δεν θα υλοποιήσει η κυβέρνηση.

 

 Είναι συνταγματικό, νόμιμο , δίκαιο και εφικτό η προθεσμία  να είναι εικοσαετής (20ετής) από την έναρξη της  κτηματογράφησης, όπως έχουμε ψηφίσει στην Ολομέλεια και όπως εκθέτει  η εγκριθείσα από την Ολομέλεια, από τον Μάη 2019,  άρτια αιτιολογική έκθεση νόμου Μιχάλη Νικολάου, τον οποίο, με αυτοπρότασή του, εξουσιοδοτήσαμε να συντάξει:

  Η προθεσμία για το κτηματολόγιο  να ταυτίζεται με την 20ετή παραγραφή της έκτακτης χρησικτησίας του 1045 του ΑΚ.

 

ΖΗΤΑΜΕ

   Η υπό ψήφιση τροπολογία στη Βουλή να  λάβει την εξής διατύπωση:

 

   «Σε περίπτωση ανεντόπιστου (χωρίς ΚΑΕΚ)  ακινήτου ή ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθύλην και κατά τόπο δικαστηρίου, η αναγνώριση του δικαιώματος που έχει παραληφθεί από το Κτηματολόγιο και προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ετών από την έναρξης της κτηματογράφησης στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο.»

 

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πρέπει να ασκήσουμε μέγιστη δημόσια πίεση για την 20ετία ενόψη της ψήφισης της τροπολογίας στη Βουλή διότι, εάν δεν ταυτισθεί η παράταση μέχρι  20ετίας,  και σε επίπεδο αρχών  και σε επίπεδο κοινωνικής  αναγκαιότητας,  με την 20ετή παραγραφή του 1045 ΑΚ τότε  από τον Ιούνη 2021, στο μέσο προεκλογικής περιόδου, θα αρχίσουμε να φωνάζουμε και να εκλιπαρούμε για νέα παράταση !

 

Ας καταγραφεί ως διεκδίκηση και ας αναλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες της. Αυτή είναι η πρότασή μου και μόνον έτσι ψηφίζω την ανακοίνωση της Συντονιστικής για το Κτηματολόγιο, διαφορετικά ψηφίζω τη πρότασή μου .

Ευχαριστώ

Γιώργος  Ν. Καλούδης

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής

της Ολομέλειας των Προέδρων