ΤΥΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν από την Ολομέλεια για την εξυπηρέτηση  
των αναγκών του ΤΥΔΕ είναι οι κυρίες Μπούμη Χριστίνα
και Πανοπούλου Ιωάννα.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108809537 κατά τις ώρες  
λειτουργίας του φορέα.