Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  ζητά συνεργασία με δικηγόρους της Κέρκυρας για διάφορες υποθέσεις της .Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται από την γραμματεία της σχολικής επιτροπής που εδρεύει στο Παλιό Δημαρχείο (Πλατεία Δημάρχου Κόλλα) από 09:00 έως 13:00 κατα τις εργάσιμες ημέρες και  έως 31/12/2020.