ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του για ανάπτυξη, προβολή και προώθηση των σκοπών και των υπηρεσιών του, αλλά και της αμεσότερης επικοινωνίας με τους δικηγόρους της περιφέρειας, αποφάσισε την έκδοση εντύπου για την προβολή του, ως προωθητική ενέργεια, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Ιδιαίτερα δε οι νέοι'δικηγόροι, καθώς και όσοι δεν είναι μέλη του, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσω αυτού τον Λ.Ε.Δ.Ε., ως θεσμό αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, καθώς και τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής σ' αυτόν, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

Η Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ