Σας γνωρίζουμε ότι από 26 έως και 29 Απριλίου ε.ε. (Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Πέμπτη) το Κτηματολογικό Γραφείο και το Υποθηκοφυ­λακείο Κερκύρας δεν θα παραλαμβάνει και δεν θα παραδίδει έγγραφα λόγω απογραφής και παραλαβής των αρχείων τους από τον νέο Ανα­πληρωτή Προϊστάμενο.

Εξαιρούνται τα κλεισμένα ραντεβού για έρευνα από δικηγόρους και υποθέσεις που υπόκεινται σε παραγραφή.

Για το Κτηματολογικό Γραφείο
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Άμισθος Ειδικός Υποθηκοφύλακας
Κωνσταντίνος Ζ. Γιαννακούρης