Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας παρουσιάστηκε επιβεβαιωμένο  κρούσμα Covid-19. Το Δικαστήριο προχώρησε αμέσως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. Κατά το χρονικό διάστημα από 24-5-2021 έως 28-5-2021 το Δικαστήριο θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Δ.Δ.