ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           ΕΔΡΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαγωνισμός υποψηφίων Δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2021

                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

              Παρασκευή 28-5-2021 , Σάββατο 29-5-2021 και Παρασκευή 4-6-2021 

                                  _____________________________________

   Δυνάμει της υπ’αριθμ 10/7-5-2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με προφορική εξέταση , με φυσική παρουσίας των υποψηφίων στην έδρα της Εφετειακής Περιφέρειας Κερκύρας ως εξής:

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-5-2021 και  ώρα 15.00-16.00 Δημόσιο Δίκαιο - Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28-5-2021 και  ώρα 19.00-20.00:  Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-5-2021 και ώρα 11:00 έως 12:00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-5-2021 και ώρα 12:00 έως 13:00:  Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-6-2021  και ώρα 19:00 έως 20:00  Εμπορικό Δίκαιο

 ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΔ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ 0 , ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

 Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα που θα διενεργηθεί ο  διαγωνισμός κατά το χρόνο που έχει ορισθεί με την αστυνομική τους ταυτότητα και βεβαίωση αρνητικού self-test. Κατά την διάρκεια της εξέτασή τους απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, επιτρέπεται μόνο η χρήση ασχολίαστων κωδίκων. Υποψήφιος που δεν τηρεί τα μέτρα και τις οδηγίες της Επιτροπής αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Αποκλείονται από το διαγωνισμό επίσης,  όσοι δεν προσέλθουν.  Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έλαβε μέσο όρο βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον έξι ( 6).

Για την  Οργανωτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Σκολαρίκη Κασσιανή                                      Μάρτης Ιωάννης

                                                                          Ντάλλας Χρήστος