Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι από σήμερα είναι διαθέσιμα ψηφιακά αντίγραφα των αποφάσεων 2020 και 2021 στην εφαρμογή, καθώς και οι διαθήκες από το Β' εξάμηνο του 2020 περίπου και έπειτα.


Η εφαρμογή βρίσκεται εδώ.


1. Τα απλά αντίγραφα είναι ΑΜΕΣΑ διαθέσιμα, μπορείτε δηλαδή να τα κατεβάσετε κατευθείαν ΧΩΡΙΣ αίτημα προς τη Γραμματεία, εφόσον έχετε παρασταθεί κατά τη συζήτηση.
2. Για χορήγηση ψηφ. υπογεγραμμένου αντιγράφου, υποβάλλετε αίτημα ΜΕΣΩ της εφαρμογής και το έχετε άμεσα στη θυρίδα σας στην ίδια εφαρμογή.
3. Για αντίγραφα αποφάσεων προγενέστερα του 2020, διευκολύνει προς το παρόν η διά ζώσης χορήγηση, τουλάχιστον μέχρι να λυθεί το ζήτημα που έχει προκύψει με το scanner που διαθέτει το Ειρηνοδικείο για τα βιβλία, εφόσον οι παλαιότερες του 2020 αποφάσεις έχουν ήδη βιβλιοδετηθεί. Μόλις επιλυθεί το τεχνικό αυτό πρόβλημα θα ενημερωθείτε εκ νέου, ώστε ΟΛΑ τα αντίγραφα αποφάσεων να χορηγούνται ηλεκτρονικά.


Παρακαλούμε για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας και για την ασφάλεια όλων, εφόσον πρόκειται για τις περ. 1 και 2, να ΜΗΝ ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΘΕ ΑΣΚΟΠΑ στο κατάστημα, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών πανδημίας που βιώνουμε.
Έχει καταβληθεί σημαντική εργασία προς διευκόλυνσή σας, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείστε ηλεκτρονικά.

Το εγχειρίδιο της εφαρμογής είναι εδώ.