Επισυνάπτεται ενημερωτικό έγγραφο  του " Ελληνικού Κτηματολογίου", για την "Προθεσμία ∆ιόρθωσης των Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών σε κτηματογραφημένες περιοχές μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4821/2021 (Α ́ 134, άρθρο 9) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ