Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 4/14-9-2021 απόφαση της ΕΔΔΔΜΚ, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ'αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/12-9-2021 (ΦΕΚΒ'4206) ΚΥΑ:
1.    Για λόγους ασφαλείας και ελέγχου των επισκεπτών στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, κατά τις ημερομηνίες 16 και 17/9/2021 θα χρησιμοποιείται μόνο η είσοδος-έξοδος από την οδό Κολοκοτρώνη (έναντι Φυλακών).
2.    Κατά το χρονικό διάστημα από 16-9-2021 ώρα 06:00 έως Δευτέρα 20-9-2021 και ώρα 06:00, υπό την επιφύλαξη παρατάσεως αυτού με νεότερη εντολή, ΑΠΑΝΤΕΣ οι εισερχόμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας υποχρεούνται να φέρουν επάνω τους, και να επιδεικνύουν όταν τους ζητηθεί, α) πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του COVID 19, ή β) πιστοποιητικό νόσησης COVID 19 ή γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID 19 με την μέθοδο PCR το οποίο έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών πριν την είσοδο ή ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την είσοδο. Η ως
άνω υποχρέωση  καταλαμβάνει τους ενήλικους και τους ανηλίκους ηλικίας 12 ετών και άνω. Οι ανήλικοι ηλικίας 5 έως 11 ετών θα φέρουν εναλλακτικά δήλωση self test τελευταίου 24ώρου.
Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης self test τελευταίου 24ώρου, στις περιπτώσεις παράστασης πληρεξουσίων δικηγόρων και κατηγορουμένων ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.
3. Στα πρόσωπα τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό, ως ορίζεται ανωτέρω, η είσοδος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ