Σας ενημερώνουμε ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε. στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, ανανέωσε την ιστοσελίδα του www.lede.gr έτσι ώστε αυτή να είναι περισσότερο σύγχρονη και φιλική στον χρήστη.

Μέσα από τις επιλογές της νέας ιστοσελίδας και ειδικότερα στο my lede.gr, παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία και να ενημερώνονται για τις χορηγούμενες ενισχύσεις και τις οφειλές προς τον Λ.Ε.Δ.Ε.

Για την εισαγωγή στην εφαρμογή αυτή απαιτείται username και password που ορίζονται ως εξής:

Ως username: ο Αριθμός Μητρώου Λ.Ε.Δ.Ε. και

Ως password : ο προσωπικός κωδικός που θα ορίσει το μέλος με τον οποίο θα έγει αποκλειστική πρόσβαση.

Για την διευκόλυνση σας, παρέχουμε στοιχεία της ατομικής σας μερίδας, AM Λ.Ε.Δ.Ε. και προσωρινό password, το οποίο θα πρέπει να αλλάξετε σε κάποιο της επυλονής σας.

 Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Σύλλογος:

A.M. Λ.Ε.Δ.Ε.:

Προσωρινό password :

Για την αλλαγή του password με νέο δική σας επιλογής, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ο νέος κωδικός θα πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά 8 ψηφία εκ των οποίων:

Ένα τουλάχιστον αριθμητικό πεδίο

Ένα τουλάχιστον αλφαβητικό πεδίο (σε λατινικό αλφάβητο) Δυο τουλάχιστον σύμβολα