ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Ταχ.Δ/νση:    Αλυκές Ποταμού

Ταχ.Κώδικας: 49100 - Κέρκυρα

Πληροφορίες: Ζ.Κρητικού

Τηλέφωνο:    2661081398 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Digitally signed by Ministry

of Digital Governance,

Hellenic Republic

Date: 2021.11.01 12:44:40

EET

Reason:

Location: Athens

 

Κέρκυρα 1-11-2021

Αριθμ. Πρωτ.: 192897

 

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ.11899/22-1-2021 απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. οικ.11899/22-1-2021 απόφασή Δ/ντριας Δασών Κέρκυρας «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».
  2. Την παράγραφο 1, άρθρου 39, κεφαλαίου Ζ' - Επείγουσες Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - του Ν.4801/2021 (ΦΕΚ83 Α'/24-5-2021) περί παράτασης προθεσμίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021.
  3. ..Το άρθρο 70 του Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193Α'/20-10-2021) περί «Παράταση προθεσμίας της παρ.1

του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 για Δασικούς Χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021»

 

Αποφασίζουμε

 

  1. . Τροποποιούμε την αρ. οικ.11899/22-1-2021 απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά στις

προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της προθεσμίας η οποία πλέον λήγει την 23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της ανωτέρω προθεσμίας είναι γι αυτούς η 12η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη»

  1. Κατά τα λοιπά η με αριθμό οικ.11899/22-1-2021 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

 

Με Ε.Σ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας

ΚΡΙΚΗ-ΓΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ με Α' βαθμό