Ελληνικό Κτηματολόγιο

Ταχ. Δ/νση:    Μεσογείων 288, 15562 Χολαργός

Αθήνα, 01.04.2022 Αρ.Πρωτ.Οικ: 2216788

ΠΡΟΣ:

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΣ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.Σ.

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Αξιότιμοι Κύριες και Κύριοι,

σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίστηκε η 1η Μάιου 2022 ως ημερομηνία για την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα, αντί της 4ης Απριλίου 2022.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με Α.Π.: 2216018/29.03.2022 επιστολή μας.

Παρακαλούμε πολύ για την ενημέρωση των μελών σας.

Ο Γενικός Διευθυντής Στέφανος Κοτσώλης