Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Στης Ε.Σ.Υ.Κ αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική Πανεργατική Απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ για την Τετάρτη 06 Απριλίου και στην οποία συμμετέχει και η Ο.Σ.Υ.Ε .

Κατά την διάρκεια της απεργίας δεν θα πραγματοποιηθούν:

  • Επισκεπτήρια συγγενών κρατουμένων
  • Επισκεπτήρια συνηνόρων
  • Παραλαβές και μεταγωνές κρατουμένων

Αποφυλακίσεις, μετανωνές των κρατουμένων από και προς τις Αρχές που εξετάζουν την παράταση ή μη της κράτησης τους, δικαστήρια που υπόκεινται σε παραγραφή ή συμπλήρωση του Ιδμήνου, τακτικές ή έκτακτες παραλαβές από και προς νοσηλευτικά kol ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς και όλες οι εσωτερικές λειτουργίες των φυλακών θα γίνονται κανονικά. Για το λόγο αυτό ορίζεται ως προσωπικό ασφαλείας το σύνολο του προσωπικού.