Αθήνα, 7/04/2022
15562 Χολαργός    Αρ.Πρ: 2217892


ΠΡΟΣ:

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΣ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.Σ.

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες


Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Πρόεδροι, κοινοποιείται προς ενημέρωση σας:


α) Η υπ' αρ. ΔΣ 177/11/17.03.2022 απόφαση του ΔΣ Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΒΊ550)  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και
β) Η υπ' αρ. ΔΣ 178/3/31.03.2022 απόφαση του ΔΣ Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β' 1550)» (Β' 1602). ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι με τη δεύτερη απόφαση τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του Άρθρου 3 της αρχικής και σύμφωνα με την ίδια τροποποίηση, η έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων που συντάσσουν οι Συμβολαιογράφοι, καθώς εκείνων που συντάσσουν και διακινούν οι Δικηγόροι, άρχεται την 01.05.2022.
Από την ίδια ημερομηνία άρχεται και η υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή
 

και διακίνηση των αιτημάτων για την έκδοση πιστοποιητικών από τα τηρούμενα συστήματα δημοσιότητας (Κτηματολογίου & ΣΜΥ).»

Παρακαλούμε πολύ για την ενημέρωση των μελών σας

Ο Γενικός ΔιευθυντήςΣτέφανος Κοτσώλης