Κύριοι Συνάδελφοι,
    Σήμερα ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας και μέλη του ΔΣ, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον κ. Χρήστο Κροντηρά, Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και δυο ακόμα Εφέτες, επ’ αφορμή της σημερινής συνεδρίασης της μεταβατικής του έδρας του Δικαστηρίου αυτού στην Κέρκυρα.


    Ο κ. Κοντός επεσήμανε ότι είναι ευτυχής που πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση Διοικητικού Εφετείου & νέας Διοίκησης του ΔΣΚ. Επίσης επεσήμανε στον κ. Κροντηρά την ικανοποίηση του δικηγορικού κόσμου της Κέρκυρας για την ύπαρξη και διατήρηση της μεταβατικής έδρας της Κέρκυρας και επίσης του υπέβαλλε αίτημα επαύξησης των δικάσιμων της Κέρκυρας από 2 σε 3 κατ’ έτος, μιας και σε δυο δικασίμους δεν είναι εφικτή η εκδίκαση όλων των υποθέσεων που προέρχονται από την Κέρκυρα, με αποτέλεσμα να προσδιορίζονται διάσπαρτα και σε δικασίμους των Ιωαννίνων.


    Ο κ. Κροντηράς απήντησε ότι οι 2 δικάσιμοι κατ’ έτος έχουν προσδιοριστεί με π.δ. του 2010 και κάτι τέτοιο θα απαιτούσε νέο π.δ. Πρότεινε όμως ταυτόχρονα και ο ίδιος και οι δυο Εφέτες, να κατατεθεί πρόταση από τον ΔΣΚ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για δημιουργία αυτοτελούς Διοικητικού Εφετείου Κέρκυρας με ένα τμήμα, στο οποίο θα μπορούσαν να υπαχθούν οι υποθέσεις της Κέρκυρας και της Θεσπρωτίας. Αυτό θα το στήριζε και το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, διότι έτσι θα ελαφρύ όταν και από μέρος της ύλης που δικάζει σήμερα.


    Ο ΔΣΚ θα θέσει στο ΔΣ του το θέμα και θα οπωσδήποτε θα ζητήσει κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός του αντιθέτου «κλίματος» της εποχής.
    Ο κ. Κροντηράς ακόμα ανέφερε ότι η Κέρκυρα παράγει πολλές υποθέσεις, πολλές δε από αυτές είναι απροσδιόριστες και αυτό αναγκάζει το Εφετείο να τις προσδιορίζει σε δικασίμους της έδρας του, ενώ θεωρεί επιτακτική ανάγκη τα 2 Τμήματα του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων να διπλασιαστούν σε 4.
Ο κ. Κοντός κάλεσε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου, επιπλέον, να διεκδικηθεί από κοινού και από το Εφετείο και από τον ΔΣΚ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης η κάλυψη όλων των εξόδων (οδοιπορικών, διαμονής διατροφής) δικαστών και Γραμματέων των Ιωαννίνων, ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα η μεταβατική έδρα, ο δε κ. Κροντηράς ανάφερε ότι το Εφετειο ήδη το έχει ζητήσει μεμονωμένα χωρίς έως τώρα ανταπόκριση.
Ο κ. Κροντηράς δήλωσε ικανοποίηση για την συνάντηση με τους εκπροσώπους του ΔΣΚ και δεσμεύτηκε να εξετάσει τα θέματα που του έθεσαν, δεσμευόμενος για μια καλή συνεργασία.  
Επίσης δήλωσε διαθέσιμος για επικοινωνία ανά πάσα στιγμή απευθείας μαζί του για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει και μπορεί να αφορά τον ΔΣΚ και το Διοικητικό Εφετειο.

Εκ του ΔΣ του ΔΣΚ