Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δ.Σ του Δ.Σ.Κ αντιλαμβανόμενο την επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία κατάσταση που επέτρεψε να  δημιουργηθεί η Κυβέρνηση και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κέρκυρας  στο Νοσοκομείο του νησιού μας, με την χρόνια και συνεχιζόμενη μέχρι και σήμερα υποβάθμιση και υποστελέχωση του, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων, τις παραιτήσεις γιατρών και την άσκηση πίεσης στους εργαζόμενους προβαίνει με πλειοψηφία 9 έναντι 1 στο παρακάτω ψήφισμα:

Ο Δ.Σ.Κ έχοντας συναίσθηση της ευθύνης και του κοινωνικού του ρόλου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την επικίνδυνη για τη δημοσία υγεία κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο του νησιού μας.

Ο Δ.Σ.Κ έχει χρέος να προασπίσει το κεκτημένο συνταγματικό δικαίωμα του Κερκυραϊκού  λαού στην δημοσιά υγειά.

Ο Δ.Σ.Κ ενώνει τη φωνή του με αυτή των υγειονομικών του Νοσοκομείου του  νησιού μας στηρίζοντας τα αιτήματα τους για να :

Μονιμοποιηθούν όλοι όσοι εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας στο νοσοκομείο.

Να προκηρυχτούν ως κατεπείγουσες όλες οι θέσεις που προβλέπονται στο οργανόγραμμά του νοσοκομείου.

Να σταματήσουν άμεσα ο αυταρχισμός και η άσκηση πίεσης στους συνδικαλιστές  και σε άλλους εργαζόμενους.

Ενίσχυση και στήριξη της Μονάδας Απεξάρτησης του Γ.Ν.Κ  ΔΙΑΠΛΟΥΣ.

Δημόσιο δωρεάν αναβαθμισμένο σύστημα υγείας για το λαό.

 

          Εκ του ΔΣ του Δ.Σ.Κ.