Ενόψει της ψήφισης του άρθρου 88 Ν. 5043/2023 (Α’ 91/13-4-2023) για τη νομοθετική επίλυση του ζητήματος σχετικά με την υποβολή των Υπευθύνων Δηλώσεων του άρθρου 69 Ν. 5016/2013 για τους δικηγόρους Νομικής Βοήθειας που τυγχάνουν απαλλαγής ΦΠΑ και τη συνακόλουθη δυνατότητα τροποποίησης δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, η προθεσμία υποβολής των Υπευθύνων Δηλώσεων παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Συνίσταται στους συναδέλφους να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία το ταχύτερο δυνατό, ώστε σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία με τη χρήση του Portal ή/και της ψηφιακής υπογραφής, να μπορούν να λάβουν εγκαίρως τεχνική υποστήριξη από τις υπηρεσίες της Τηλεματικής (2103398230, 231, 236).

Διευκρινίζεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023, καθώς προβλέπεται η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όχι ατομικά ανά δικαιούχο, αλλά ανά Δικηγορικό Σύλλογο σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα δικαιούχων και οφειλόμενων αποζημιώσεων.