ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αχαρνών 29-10439 Αθήνα Τηλ 2108822076

 

ΑΘΗΝΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1567

 Προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας Κοινοποίηση: Γραμματεία Δικηγορικού Συλλόγου

 

 

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Σας ενημερώνουμε ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε. ανανέωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διατηρεί στην GENERALI HELLAS για την χορήγηση ασφάλισης αστικής ευθύνης στα μέλη του για το διάστημα 7/3/2023-6/3/2024.

Πληροφορίες για τους όρους και παροχές του συμβολαίου μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας www.lede.gr

Διαπιστώνουμε όμως ότι αν και η ασφάλιση αυτή παρέχεται δωρεάν από τον Λ.Ε.Δ.Ε., δεν έχουν εκφράσει την επιθυμία της συμμετοχής τους όλα τα μέλη του Συλλόγου σας.

Σήμερα 181 μέλη του συλλόγου σας είναι και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., αλλά μόνο 85 μέλη έχουν υποβάλλει την απαιτούμενη δήλωση συμμετοχής στην generali.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του συλλόγου σας για την σπουδαιότητα και χρησιμότητα της ασφάλισης αυτής, η οποία παρέχεται δωρεάν από τον Λ.Ε.Δ.Ε., ώστε να υποβάλουν την απαιτούμενη δήλωση ένταξης.

 

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Αναστασιος Πούλιος             Δημήτριος Κωστογιάννης

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Για υπόδειγμα της δήλωσης συναίνεσης