ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

 

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:      2131307114 EMAIL:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Αθήνα,     19-7-2023 Αριθ .Πρωτ: 19523

Προς: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60   ΤΚ:106 79 ΑΘΗΝΑ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή και καταχώριση του φορολογικού παραστατικού της παρ.5 του άρθρου 69 του ν. 5016/2023

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 5016/2023:

α) "Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το οικείο φορολογικό παραστατικό, αυτό εκδίδεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού της αμοιβής των ως άνω ειδικών γραμματίων, αμέσως μετά από την είσπραξη της αποζημίωσης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, και διαβιβάζεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών με ηλεκτρονικά μέσα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όταν αυτό εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή, σε διαφορετική περίπτωση, προσκομίζεται το πρωτότυπο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., το οποίο προβαίνει στην απόδοση του συνόλου των εισφορών και των κρατήσεων, καθώς και του φόρου που αντιστοιχεί στην αποζημίωση που καταβλήθηκε.", και

β) "Αν δεν διαβιβαστεί στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. το οικείο φορολογικό παραστατικό: α) δεν αποδίδονται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. οι εισφορές και κρατήσεις, καθώς και ο φόρος που αναλογεί στο ποσό που καταβλήθηκε, β) ο λήπτης της αποζημίωσης καλείται να επιστρέψει αυτήν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και, αν παραλείψει να το πράξει, το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε βεβαιώνεται σε βάρος του στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [ν. 4978/2022, (Α' 190)]. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου, το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην Α.Α.Δ.Ε.".

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.4 του ν. 4596/2019, ο δικηγόρος υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων (portal.olomeleia.gr).

Τα σχετικά φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση askourletos @taxdik. gr σε ένα συνημμένο αρχείο, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει.

Μετά τα ανωτέρω, να υπενθυμίσετε στα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων που συμμετέχουν στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του άρθρου 69 του ν. 5016/2023 όπως μεριμνήσουν άμεσα για την αποστολή του φορολογικού παραστατικού στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και την καταχώριση στοιχείων αυτού στο portal της Ολομέλειας.

 

Εσωτερική Διανομή:

  1. Τμήμα Εκτέλεσης Δαπανών Νομικής Βοήθειας
  2. ΦΧΑ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

PANAGIOTIS FRAGKOS 19/07/2023 14:52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ