ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ    
                                                                     
   
                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                    


Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Κέρκυρας συμμετέχει στην πανελλαδική
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
που κήρυξε η Α.Δ.Ε.ΔΥ. , την
ΤΕΤΑΡΤΗ   26 / 07 / 2023
από τις 11.00 πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου .

        
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                                             Η Γραμματέας

Αγγελική Κοντοστάνου                                Ελένη Ρέγγη