Ανακοινώνουμε πίνακα επιτυχόντων, ανά έδρα Εφετείου εξέτασης, με

απόλυτη βαθμολογική σειρά, του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων
Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2023 για όλη την Επικράτεια, τον οποίο
δημοσιεύουμε μετά από ανωνυμοποίησή του, ως ακολούθως στο
επισυναπτόμενο αρχείο: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ