Κύριε Κοντέ,
 
Σε απάντηση της από 14-08-2023 Επιστολή σας, προβαίνουμε στις ακόλουθες διευκρινίσεις. Αρχικά αναφέρετε ότι "ο φάκελος αποστέλλεται στην αρμόδια Πρεσβεία ή Προξενείο τρίτης χώρας, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα". Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 12 παρ. 3 και άρθ. 136 παρ. 16 του Ν.4251/14, καθώς και το άρθ. 3 παρ. 5 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών Φ3497.3/ΑΠ24245/28.5.2014 ο ρόλος της Προξενικής Αρχής δεν είναι σε καμία περίπτωση διεκπεραιωτικός. Ο φάκελος αποστέλλεται υπό την αίρεση ότι ο αλλοδαπός θα κριθεί κατάλληλος για είσοδο στην Επικράτεια.  Αν αρκούσε η έκδοση Απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την είσοδο των αλλοδαπών στη χώρα, το Προξενείο θα βρισκόταν στην ευχάριστη θέση  να απαλλαγεί από ένα τεράστιο φόρτο εργασίας που είναι ο έλεγχος των αιτημάτων θεώρησης εισόδου.
 
Σας ενημερώνουμε, επιπλέον, πως δεν αρκεί η πρόθεση των Ελλήνων εργοδοτών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετάκλησης, αλλά και η πρόθεση των Πακιστανών μετακαλαούμενων να τηρήσουν τους όρους της σύμβασης εργασίας που πρόκειται να υπογράψουν. Τέλος, το Προξενείο δεν κρίνει τις συνθήκες διαμονής του εργαζομένου, αλλά τις πιθανότητες τήρησης από μέρους του της σύμβασης.
 
Από τον Οκτώβριο 2022, το Προξενείο χορήγησε χιλιάδες θεωρήσεις εισόδου λόγω μετάκλησης εργασίας σε Πακιστανούς πολίτες προς όλη την Ελλάδα  Μετά από πολύμηνη εμπειρία του Προξενείου, από τον Φεβρουάριο 2023 διαπιστώθηκε ότι Πακιστανοί πολίτες καταχρώνται τη διαδικασία μετάκλησης εργασίας είτε μη μεταβαίνοντας στην εργασία, είτε μεταβαίνοντας και αναχωρώντας προς άγνωστη κατεύθυνση σε σύντομο διάστημα, είτε μετακινούμενοι σε άλλα κράτη - μέλη ΕΕ.Η πρακτική αυτή των Πακιστανών πολιτών μπορεί να επιβεβαιωθεί από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ανά την Ελλάδα, οι οποίες προβαίνουν σε ανακλήσεις Αποφάσεων μετάκλησης εργασίας μετά από καταγγελίες εργοδοτών που τους περιέρχονται σχετικά με τους μετακαλούμενους για τους ανωτέρω λόγους. Το Προξενείο έχει προβεί σε πλήθος ανακλήσεων χορηγηθεισών θεωρήσεων εισόδου, με αποτέλεσμα Πακιστανοί πολίτες που εισήλθαν νόμιμα στη χώρα να παραμένουν παράνομα σε αυτή.
 
Κατόπιν ενημέρωσης της ανώτατης υπηρεσιακής και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και όλων των συναρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών, το Προξενείο αυστηροποιήσε τα κριτήρια ελέγχου των θεωρήσεων εισόδου ώστε να εξυπηρετείται το πραγματικό πνεύμα του Νόμου που είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, και όχι η διευκόλυνση των Πακιστανών πολιτών στον δρόμο τους προς την Ευρώπη.
 
Θα μας επιτρέψετε να γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι πανομοιότυπα και στις περιπτώσεις μετακλήσεων από πολίτες άλλων χωρών, όπως η Ινδία, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος. Θα συμβουλεύαμε, δε, να μην στοχοποιείται η Αρχή, αντίθετα να ενημερωθούν τα μέλη σας σχετικά με τις διευκρινίσεις που παρέχονται, δοθείσης της ευκαιρίας της επιστολής σας, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραπληροφόρηση.
 
Κατανοούμε τις ανάγκες της τοπικής παραγωγής. Συμβουλεύουμε επανειλημμένα τους εργοδότες να επιλέγουν οι ίδιοι τους μετακαλούμενους εργαζομένους και όχι μέσω μεσολαβητών (ώστε να μην παρέχεται χώρος καταχρήσεων της διαδικασίας και εκμετάλλευσης από επιτήδειους).
 
Το Προξενείο σάς διαβεβαιώνει ότι κύριο μέλημά του είναι η εξυπηρέτηση των Ελλήνων εργοδοτών, και, βεβαίως, των παραγωγών της Κέρκυρας.
 
Εκ μέρους του Προξενικού Γραφείου
Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισλάμαμπαντ

On behalf of the Consular Office
Embassy of Greece in Islamabad