Η προθεσμία συμμετοχής στη διαδικασία εξόφλησης του υπολειπόμενου 20% των ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας των ετών 2019-2022 που είχαν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 και για τα οποία τα σχετικά τιμολόγια είχαν εκδοθεί στο 80% της αξίας τους (https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/πρόσκληση-συμμετοχής-στη-διαδικασία-εξόφλησης-20-των-γραμματίων-νομικής-βοήθειας-20) παρατείνεται έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024.