Φάκελος Aσφαλιστικά θέματα Συλλόγου

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
default ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (797 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default ΕΦΚΑ: Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (615 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default ΕΦΚΑ - Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης (615 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf ΕΦΚΑ - Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018 (457 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 252 KB)
pdf ΕΦΚΑ - Οδηγίες χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας απο τον ΕΦΚΑ (605 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 456 KB)
default ΕΦΚΑ - Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την επιστροφή/συμψηφισμό ασφαλιστικών εισφορών (609 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Πίνακες και παραδείγματα ασφαλιστικών εισφορών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 61502/3399/30.12.2016 (580 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 463 KB)
pdf Η αποτίμηση του ασφαλιστικού (Ν.4387/2016) (496 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 749 KB)
pdf Υπόδειγμα μηνιαίας εισφοράς ΕΦΚΑ (805 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 160 KB)
pdf ΕΦΚΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (790 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 910 KB)
pdf Εγκύκλιος ΕΦΚΑ- Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017 (585 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 423 KB)
default Εγγραφή άμεσου μέλους ΤΥΔΕ (1258 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Εγγραφή ασκουμένου (ΤΥΔΕ) (1433 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Εγγραφή παιδιού (ΤΥΔΕ) (1377 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Εγγραφή συζύγου (ΤΥΔΕ) (1265 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Αίτηση για νέο ατομικό βιβλιάριο υγείας (ΤΥΔΕ) (2472 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Πρακτικά της Διοικούσας επιτροπής νομικών του ΕΤΑΑ (2394 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 33 KB)
pdf Κανονισμός παροχών και εισφορών των μελών του Τ.Υ.Δ.Ε. (1974 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 91 KB)
default Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (2101 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
έγγραφο Κατάσταση συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών νομού Αττικής με το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Ε. (2467 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 93 KB)
Κύλιση στην Αρχή