Φάκελος Aσφαλιστικά θέματα Συλλόγου

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
default ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (886 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default ΕΦΚΑ: Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (691 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default ΕΦΚΑ - Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης (694 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf ΕΦΚΑ - Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018 (520 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 252 KB)
pdf ΕΦΚΑ - Οδηγίες χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας απο τον ΕΦΚΑ (672 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 456 KB)
default ΕΦΚΑ - Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την επιστροφή/συμψηφισμό ασφαλιστικών εισφορών (675 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Πίνακες και παραδείγματα ασφαλιστικών εισφορών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 61502/3399/30.12.2016 (642 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 463 KB)
pdf Η αποτίμηση του ασφαλιστικού (Ν.4387/2016) (556 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 749 KB)
pdf Υπόδειγμα μηνιαίας εισφοράς ΕΦΚΑ (885 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 160 KB)
pdf ΕΦΚΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (853 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 910 KB)
pdf Εγκύκλιος ΕΦΚΑ- Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017 (651 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 423 KB)
default Εγγραφή άμεσου μέλους ΤΥΔΕ (1327 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Εγγραφή ασκουμένου (ΤΥΔΕ) (1496 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Εγγραφή παιδιού (ΤΥΔΕ) (1443 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Εγγραφή συζύγου (ΤΥΔΕ) (1332 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Αίτηση για νέο ατομικό βιβλιάριο υγείας (ΤΥΔΕ) (2539 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Πρακτικά της Διοικούσας επιτροπής νομικών του ΕΤΑΑ (2484 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 33 KB)
pdf Κανονισμός παροχών και εισφορών των μελών του Τ.Υ.Δ.Ε. (2039 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 91 KB)
default Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (2161 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
έγγραφο Κατάσταση συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών νομού Αττικής με το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Ε. (2563 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 93 KB)
Κύλιση στην Αρχή