Φάκελος Aσφαλιστικά θέματα Συλλόγου

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf Κανονισμός παροχών και εισφορών των μελών του Τ.Υ.Δ.Ε. (1676 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 91 KB)
default Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (1778 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
έγγραφο Κατάσταση συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών νομού Αττικής με το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Ε. (2158 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 93 KB)
Κύλιση στην Αρχή