Το Δ.Σ. απέστειλε στον Δήμο Κερκυραίων το εξής έγγραφο

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου Κερκυραίων.


Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

Πληροφορηθήκαμε από τα τοπικά ΜΜΕ  την γενόμενη συζήτηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος και την αναβολή λήψης απόφασης  εξαιτίας υποβληθεισών ενστάσεων.

Με την παρούσα μας  επιθυμούμε να σας εκφράσουμε το ενδιαφέρον του Δικηγορικού Συλλόγου για την επίσπευση της όλης διαδικασίας έγκρισης της πολεοδομικής  μελέτης  αλλά και την ανησυχία του για τυχόν  εμπλοκή της όλης διαδικασίας πολεοδόμησης και  για τις  αρνητικές επιπτώσεις που τότε μπορεί να υπάρξουν στην ολοκλήρωση και λειτουργία του  νέου δικαστικού μεγάρου.

 Τέλος, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν εκθέσετε την θέση μας αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

                                                              Με  τιμή

Ο  Πρόεδρος  του Δ.Σ.                                            Ο  Γεν. Γραμματέας.


ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ                                              ΣΠΥΡΟΣ  ΦΑΪΤΑΣ