Προϋποθέσεις εγγραφής ασκουμένων δικηγόρων στον Σύλλογο1. Πτυχίο ή αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας  (επικυρωμένο)
2. Βεβαίωση από δικηγόρο Κέρκυρας (Παρ’ Εφέταις ή Παρ’ Αρείω Πάγω), στην οποία θ’ αναφέρεται ότι ο Χ....  ασκούμενος δικηγόρος ασκείται στο δικηγορικό του γραφείο από....εώς.....
3. Αντίγαφο ταυτότητας
4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
5. Αίτηση προς το Δ.Σ. για εγγραφή στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων
6. Παράβολο εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο (61,70 ευρώ)

7. Αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ανακηρυχθεί πτυχιούχος και ότι θα προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου μέσα σε 3 μήνες το αργότερο.
  - Για τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη κατά την υποβολή της αίτησής τους για εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων η κατάθεση του ή των πτυχίων τους, καθώς και επίσημης μετάφρασης αυτού. Παράλληλα με την εγγραφή τους στο βιβλίο ασκουμένων θα απευθύνονται στην Υπηρεσία του ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αναγνώρισης του πτυχίου τους ως ισοτίμου και αντιστοίχου με πτυχίο ημεδαπών Πανεπιστημίων.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 26, 62, και 63 του Κώδικα Δικηγόρων (ασυμβίβαστο).
   Εκπρόθεσμη εγγραφή θεωρείται αν ο πτυχιούχος δεν ζήτησε να εγγραφεί μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα που έγινε πτυχιούχος. Στην περίπτωση αυτή γίνεται δεκτός με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου. Για την εκπρόθεσμη εγγραφή υποβάλλονται έγγραφα - δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους που επικαλείται ο αιτών στην αίτησή του για το εκπρόθεσμο της εγγραφής του.
   Δικαίωμα εγγραφής στο βιβλίο ασκουμένων έχουν όσοι δεν συμπλήρωσαν το 33 και ½ έτος της ηλικίας τους και δεν πέρασε πενταετία από την λήψη του πτυχίου. Όσοι πτυχιούχοι έχουν υπερβεί το παραπάνω όριο ηλικίας υποβάλλουν εκτός της αίτησης και των παραπάνω δικαιολογητικών, υπόμνημα σχετικό με τους λόγους καθυστέρησης λήψης πτυχίου και εγγραφής τους στο βιβλίο ασκουμένων καθώς και σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν συνεννόησης με τους υπαλλήλους του Τμήματος Ασκουμένων, προκειμένου να κριθεί το αίτημά τους από Επιτροπή Ελέγχου και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α.


Α/Α Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Γραφείου Τηλ. Γραφείου
 1 ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΔΟΝΑΤΟΥ Στ.Δεσύλλα 17, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661039960
 2 ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ Μαντζάρου 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661025315
 3 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Λεωφ.Αλεξάνδρας 12, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661037325
 4 ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ M. Μεθοδίου 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661039993
 5 ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. Θεοτόκη 50, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661038394
 6 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Σπ.Αρβανιτάκη 6, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661035938
 7 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ.Μεθοδίου 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661025276
8 ΒΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3η Παρ. Σολωμού 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661036624
 9 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριστοτέλη Σιδέρη 3, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661037627
 10 ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Καλοχαιρέτου 14, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661025988
 11 ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 50 2661037938
 12 ΜΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Π. Ζαφειροπούλου 29, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661034787
 13 ΓΟΓΓΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήρος 10, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661035262
 14 ΔΕΛΛΑΡΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Κ.Ζαβιτσιάνου 3, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661037740
 15 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Σαμάρα 1 2661035846
 16 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πλ.Σκαραμαγκά 7, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661026003
 17 ΜΠΡΕΝΤΟΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρασλή 56, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661035532
 18 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρμένη / Π.Βράϊλα 17, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661039750
 19 ΠΑΣΠΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι.Πολυλά 22, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661045941
 20 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ανδρεάδη & Μαρκορά γωνία, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661040924
 22 ΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ Γ. Θεοτόκη 61, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661036132
 23 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μαντζάρου 44, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661035472
 24 ΦΑΪΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σπύρου Αρβανιτάκη 6 2661033079
 25 ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Βελισσαρίου 38, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661022250
 26 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. Θεοτόκη 50, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661022417
 27 ΦΑΪΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Α. Δενδρινού 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661042501
 28 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Αγ.Δημητρίου 6 (όπισθεν.Εμπορ.Τραπ.), ΚΕΡΚΥΡΑ 2661040452
 29 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Αγίων Πάντων 16, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661033819
 30 ΦΑΪΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ιακ.Πολυλά 24, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661044155
 31 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Π. Ζαφειροπούλου 17-19, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661044886
 32 ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΟΣΤΟΞΥΔΟΥ 8-10  
 33 ΒΟΥΣΟΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 3η Παρ. Σολωμού 2, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661044789
 34 ΔΕΣΕΓΓΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ Αγ. Δημητρίου 6, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661042540
 35 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Σ.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 6 2661046181
 36 ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ι. Πολυλά 24 2661046117
 37 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μαντζάρου 6, ΚΕΡΚΥΡΑ 6 2661024089
 38 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ 21 26610 22941
 39 ΣΠΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ριζ .Βουλ. Ιον. Βουλής 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661040011
 40 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 5-7 26610 45436
 41 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ 2 2661028142
 42 ΣΚΕΜΠΡΗ ΘΩΜΑΪΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μαντζάρου 6, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661045673
 43 ΡΙΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Βελισσαρίου 23, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661044250
 44 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1ηΠΑΡ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 1 2661041424
 45 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ 50 2661042440
 46 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Π.Αραβαντινού 11, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661043543
 47 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ 22 2661045937
 48 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΜΟΡΑ 8 2661027360
 49 ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Παλαιολόγου 3, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661034868
 50 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Σαμαρτζή 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661034222
 51 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. Θεοτόκη 102, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661030249
 52 ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΠΕΤΡΟΥ Π. Ζαφειροπούλου 9, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661044452
 53 ΒΛΑΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Βελισσαρίου 23, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661044250
 54 ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. Θεοτόκη 25, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661025256
 55 ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δελβινιώτη 4 2661038247
 56 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Αγ.Δημητρίου 8, ΚΕΡΚΥΡΑ 8 2661020379
 57 ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ Μαντζάρου 6, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661030334
 58 ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πλ.Σκαραμαγκά 13, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661028195
 59 ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ Σταμ. Δεσύλλα 17, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661039960
 60 ΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Θεοτόκη 75, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661026737
 61 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μαντζάρου 24, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661041334
 62 ΝΙΑΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 10, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661027920
 63 ΚΑΤΕΧΗ ΜΑΡΘΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ 2 2661031822
 64 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ 61 2661030606
 65 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ Βελισσαρίου 42, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661022488
 66 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ Κορινθίων 4, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661036175
 67 ΤΖΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Βουλ.Ανδρ.Δενδρινού6, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661037834
 68 ΒΑΡΟΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. Μεθοδίου 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661020111
 69 ΚΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ Γερ. Μαρκορά 34, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661038131
 70 ΜΙΚΑΛΕΦ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 17 2661047360
 71 ΡΙΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Μαντζάρου 10, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661045187
 72 ΣΑΓΙΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σαμάρα 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661040694
 73 ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΑΓΓΕΛΟY Μ.Μεθοδίου 15, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661023521
 74 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟY Σωτήρος 10, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661045086
 75 ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟY Ι.Θεοτόκη 27-29, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661023771
 76 ΚΑΤΣΩΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ Φιλελλήνων 18, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661042148
 77 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟY Γ.Θεοτόκη 50, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661026366
 78 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δονάτου Δημουλίτσα 74, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661047824
 79 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. Θεοτόκη 25, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661047772
 80 ΣΜΠΗΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Καλοχαιρέτου 14, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661048666
 81 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ.Μεθοδίου 15, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661047308
 82 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΑΤΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ Σ. Αρβανιτάκη 6, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661040095
 83 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 18 2661034251
 84 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ι. Θεοτόκη 50, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661031201
 85 ΒΕΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μαρασλή 32, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661047925
 86 ΤΡΙΨΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δονάτου Δημουλίτσα 74, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661047824
 87 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Στ. Δεσύλλα 17, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661039960
 88 ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ριζ .Βουλ. Ιον. Βουλής 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661020623
 89 ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαντζάρου 18, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661049086
 89 ΝΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλκιβιάδη Δάρη 9, ΚΕΡΚΥΡΑ 9 2661044158
 90 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Δελβινιώτη 4, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661027567
 91 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Εθν. Αντιστάσεως 24, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661028248
 92 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Κολοκοτρώνη 49, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661023917
 93 ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ Ι. Πολυλά 24, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661022232
 94 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.Θεοτόκη & Κ.Παπά 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661023955
 95 ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μαρασλή 17, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661049559
 96 ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣΑΛΕΝΔΟΥ 35-41 2661040950
 97 ΚΟΛΥΜΒΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ , ΚΕΡΚΥΡΑ  
 98 ΓΑΡΝΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 26 2661040357
 99 ΛΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 3η παρ.Σολωμού 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661042243
 100 ΝΕΣΤΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Ιακ.Πολυλά 22, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661047190
  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαντζάρου 12, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661032082
  ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ Mοντσενίγου 9, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661026392
  ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΦΡΟΝΙΜΟΥ 2 2661037581
  ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 3η Παρ. Σολώμου 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661081291
  ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ 1 2661082280
  ΣΑΒΒΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ 22 2661026669
  ΦΟΥΣΕΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ. Βροκίνη & Ι. Χρόνη 15, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661080810
  ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ Νικάνδρου 10-14, ΚΕΡΚΥΡΑ 6945908555 
  ΤΣΟΛΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπ. Αρβανιτάκη 6, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661036590
  ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΦΛΩΡΕΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Λ. Αλεξάνδρας 39, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661049911
  ΑΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Λίνια -Χλωμού, ΚΕΡΚΥΡΑ 2662051418
  ΚΑΤΕΧΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ 30 2661049941
  ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 39 2661021221
  ΣΠΙΓΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ 2661360469
  ΦΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΥ 2 2661030859
  ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝOΣ ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 18 2661039019
  ΣΑΛΒΑΤΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΙΜΟΥΛΙΤΣΑ 65 2661045007
  ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ 22 26610 20750
  ΠΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ 24 2661030787
  ΧΡIΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ 2 26610 34745
  ΙΣΕΡΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ Μαντζάρου 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661031135
  ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ριγγλάδες Λευκίμμης 2662024201
  ΛΟΥΒΡΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ Φιγαρέτο 5Α, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661034882
  ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 1 2661033028
  ΜΑΝΘΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δον. Δημουλίτσα 74, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661039898
  ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 3 2661081827
  ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ι. Θεοτόκη 50, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661082211
  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 2661052768
  ΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τρίκλινο, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661052594
  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ Μ.Μεθοδίου 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661049955
  ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Σαμαρτζή 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661039421
  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Σπ. Κοντομάρη 13, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661046550
  ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μ.Μεθοδίου 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661049965
  ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ 22 26610 34864
  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Λίνου Κογεβίνα 40, ΚΕΡΚΥΡΑ 40 2661551065
  ΔΑΛΙΑΝΗ ΛΗΔΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Λ.Αλεξάνδρας 12, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661037325
  ΣΤΕΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΡΥΩΝΗ 2661049084
  ΒΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Πλ. Μητροπόλεως 22, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661025573
  ΡΑΠΤΗΣ ΜΗΝΑΣ - ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ.Αλεξάνδρας 10, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661030490
  ΧΥΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΣΤΟΞΥΔΟΥ 8-10 26610 27184
  ΖΕΡΒΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μαντζάρου 18, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661081168
  ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Μαρασλή 17, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661049559
  ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ Κ΄Ν. ΜΩΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 18 2661038191
  ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαντζάρου 44, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661036606
  ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λ. Κογεβίνα 42, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661045007
  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ Σπ. Κοντομάρη 13 , ΚΕΡΚΥΡΑ 2661023308
  ΛΙΝΤΟΒΟΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ Γ.ΣΑΜΑΡΤΖΗ 15 2661030551
  ΚΑΡΥΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Δ.Δ.ΚΟΛΛΑ & ΓΚΥΛΦΟΡΔ 2 2661027860
  ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΠΑΡΙ 2ο χιλ.Εθν.Παλ/τσας (Σολάρι), ΚΕΡΚΥΡΑ 2661026883
  ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ Λάκκα Παξών 2661020688
  ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Σωτήρος 10, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661081070
  ΛΥΧΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γάϊος Παξοί 2662032022
  ΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Σαμάρα 2 26615 51036
  ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΣΤΟΞΥΔΟΥ 8-10 26610 43573
  ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Δονάτου Δημουλίτσα 1 26610 33972
  ΚΑΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ M. Μεθοδίου 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661039993
  ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ Στ. Δεσύλλα 17, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661027665
  ΚΛΗΜΗ ΕΛΕΑΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ.Θεοτόκη 61, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661027394
  ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ 65  
  ΜΠΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 18  
  ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ριγγλάδες Λευκίμμης, ΚΕΡΚΥΡΑ 2662061569
  ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Θεοτόκη 61, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661036132
  ΚΟΚΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΛ. Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ 36 2661033819
  ΜΑΓΙΕΡ ΚΡΙΣΤΙΑΝ - ΒΙΚΤΟΡ του ΧΑΝΣ - ΛΟΥΝΤΒΙΧ Λεωφ.Αλεξάνδρας 12, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661037325
  ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 73 2661046226
  ΒΡΥΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ Σπ. Κοντομάρη 13, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661046550
  ΒΑΣΙΛΑΚΗ - ΡΩΣΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μαντζάρου 10, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661032288
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δονάτου Δημουλίτσα 1  
  ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Μαντζάρου 18, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661049446
  ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ρόδα-Δημ.Θιναλίου 2663064138
  ΑΡΜΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΥΠΡΟΥ 5-7 2661045436
  ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ    
  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 1 2661046263
  ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Δονάτου Δημουλίτσα 1  
  ΑΓΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ριζοσπαστών Βουλευτών 1 2661046264
  ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΑΘΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 2661081827
  ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Γ. Θεοτόκη 61, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661021193
  ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΤΑΥΡΟY Γ. ΣΑΜΑΡΤΖΗ 15 2661038288
  ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 26610 45436
  ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΡΣΑΜΑ Μ.Μεθοδίου 15, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661020688
  ΔΕΣΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κανόνι 2661046460
  ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 30  
  ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΗΤ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ 3 2661020490
  ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 18 2661039019
  ΚΟΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ Μαντζάρου 18, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661032855
  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ Πλ. Π. Σκαραμαγκά 13, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661035357
  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Μαντζάρου 12, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661046137
  ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ Πλ. Γ. Θεοτόκη 18, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661030218
  ΔΕΛΛΑΡΤΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Κ.Ζαβιτσιάνου 3, ΚΕΡΚΥΡΑ 49131 2661020761
  ΑΣΗΜΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ 65 26610 49736 
  ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 26610 80596
  ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΜΠΕΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Στ. Δεσύλλα 17, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661043473
  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ Στ. Δεσύλλα 17, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661028051
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ    
  ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ Σπ. Κοντομάρη 13 2661022941
  ΠΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. Αλεξάνδρας 39, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661045200
  ΜΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ Αιμ. Ηλία Πολίτη 16, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661022450
  ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΖΑΪΡΑ - ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Λίνου Κογεβίνα 30, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661041448
  ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY ΣΑΜΑΡΑ 2 2661020920
  ΜΟΥΧΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σωτήρος 8, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661080793
  ΚΑΣΙΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ M. Μεθοδίου 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661039993
  ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. Θεοτόκη 43, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661023791
  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Μ. Μεθοδίου 3, ΚΕΡΚΥΡΑ  
  ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σπ. Κοντομάρη 13, ΚΕΡΚΥΡΑ  
  ΤΖΑΝΝΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λεωφ. Αλεξάνδρας 38 26610 42314
  ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 6 2661040062
  ΑΣΩΝΙΤΗ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 1 2661036140
  ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. Θεοτόκη 50, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661022417
  ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μαντζάρου 12, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661047081
  ΑΡΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ Μαντζάρου 44, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661022229
  ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΜΕΘΟΔΙΟΥ Ελεούσης 9-Ποταμός, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661022087
  ΡΟΥΒΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Κορινθίων 6 2661401011
  ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Μ.Μεθοδίου 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661025276
  ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Λ. Βροκίνη & Ι. Χρόνη 15, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661080810
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 36, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661082306
  ΔΕΛΛΑΡΤΑ-ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Κ.Ζαβιτσιάνου 3, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661020761
  ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πλ. Μητροπόλεως 22, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661025573
  ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιακ.Πολυλά 24, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661040495
  ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ανδρεάδη & Μαρκορά γωνία, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661040924
  ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ Αριστοτέλη Σιδέρη 3, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661037623
  ΜΠΟΤΣΗ ΜΠΡΙΖΙΤ - ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 5η Παρ. Δον. Δημουλίτσα 2, ΚΕΡΚΥΡΑ  
  ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ Σπ. Αρβανιτάκη 6, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661035938
  ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ Ι. Πολυλά 24, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661400911
  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Φ.ΛΑΜΕΣ 24 2661038811
  ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. Μεθοδίου 3, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661044147
  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πλ. Γ. Θεοτόκη 30, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661028142
  ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Κυρά Χρυσικού - Αγ.Ανδρέας, ΚΕΡΚΥΡΑ  
  ΚΑΡΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεμ. Κοτάρδου 18, ΚΕΡΚΥΡΑ  
  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προσαλένδου 35-41, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661043807
  ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 3η Πάροδος Σολώμου 1, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661301417
  ΚΑΡΚΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Θ. Φρόνιμου 2, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661027676
  ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ 50 2661037938
  ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καλοχαιρέτου 14, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661025988
  ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πλ. Μητροπόλεως 22, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661045585
  ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Οδυσσέως 11, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661031531
  ΔΑΡΜΑΝΙΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Ν.Βεντούρα 7 ,Κεφαλομάνδουκο 2661022198
  ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ι. Θεοτόκη 102 2661030249
  ΖΕΡΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μαρασλή 17, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661049559
  ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ Μαντζάρου 18, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661049086
  ΒΡΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μαντζάρου 18 2661032100
  ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Σ.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 6 2661022086
  ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεωργίου Θεοτόκη 50, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661034698
  ΜΙΚΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Μ. Μεθοδίου 5, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661025276
  ΖΗΝΙΑΤΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΒΡΟΚΙΝΗ 9 2661038901
  ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καλοχαιρέτου 14, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661025988
  ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ιακώβου Πολυλά 19-21 2661024328
  ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΧΡΥΣΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΠ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 6, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661035938
  ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2662052644
  ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΟΥ ΚΟΓΕΒΙΝΑ 30 2661035752
  ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΜΟΡΑ 8, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661036027
  ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 5, ΜΟΥΡΑΓΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ 2661045272
  ΜΟΣΧΟΥ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπ. Αρβανιτάκη 6     26610 43575
  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    
  ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ 3 26614 01772
  ΣΑΜΟΪΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΟΝΗ 33 6989508447
  ΦΕΓΓΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ 3 2661600753
  ΑΓΑΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΜΟΡΑ 8 26610 27360
  ΠΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.ΖΑΜΠΕΛΗ 12 2661042440
  ΚΟΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ.ΜΕΘΟΔΙΟΥ 5 2661020111
  ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 12 26610 34443
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΓΟΥΒΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ . 2661091000
  ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ 0 2661044161
  ΘΩΔΟΥ - ΚΡΟΚΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ 0  
  ΛΙΟΥΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 19A 2661024090
  ΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 8 2661022250
  ΣΩΜΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 12 6975226381
  ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠ.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 15 2661033417
  ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝΑ ΣΠ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ 21 6995324751
  ΑΛΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ . 6937314942
  ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ 21 6977783086 
  ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ . 6980839000
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ 4 2661022417
  ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΥΛΛΑ 385 6937373864
  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 2661081827
  ΒΡΑΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3η ΠΑΡ.ΣΟΛΩΜΟΥ 1 2661036624
  ΜΟΣΧΟΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛOY ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ - 6980318661
  ΚΑΔΕΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡ. ΘΕΟΔ.ΔΕΣΥΛΛΑ 0 6980230972 
  ΤΟΥΦΕΚΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΠΛΑΔΕΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 0 6948747809 
  ΜΕΣΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 29 2661034787
  ΚΑΡΔΑΜΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 50 2661038394
  ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΤΟΚΗ 50 2661038394
  ΓΚΟΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σχολεμβούργου 9 2661022247
  ΔΟΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 54 6946137802
  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ.ΒΟΥΛ.ΙΟΝ.ΒΟΥΛΗΣ 5 2661020623
  ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 7 2661026003
  ΝΙΓΡΙΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 6 6947459600
  ΠΡΟΒΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ 5-7 2661045436
  ΚΑΝΤΑ ΝΑΥΣΙΚΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ανδρέα Μάρμορα 8  6970433450
  ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ   6987014774 
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Καλοχαιρέτου 14 26610 45757
  ΒΑΡΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καμάρα Κέρκυρα 26610 45007
  ΖΟΡΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Δ. Δημουλίτσα 65 6983462801 
  ΕΛ ΧΟΥΡΙ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ Κατίνας Παπά 1 26610 46210
  ΚΡΟΚΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σπύρου Κοντομάρη 18 26610 22955
  ΡΕΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πλατεία Γ. Θεοτόκη 4   26610 40016
  ΚΑΝΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Σαμάρα 2  6970686168
  ΝΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μαντζάρου 1  6981884293
  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ Μαντζάρου 18 6973633689
  ΔΗΜΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛ Κάτω Κορακιάνα,Ύψος 6971829347
  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Ριζοσπαστών Βουλευτών-Ιονίου Βουλής 5 6980126241
  ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Λεωφ. Αλεξάνδρας 25 6977469528
  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. Σιδέρη 3 6988875636
  ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΑ-ΕΥΡΙΔΙΚΗ Π. Ζαφειροπούλου 17-19 6948015867
  ΒΕΡΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σταμ. Δεσύλλα 17 6945774575

 

Προϋποθέσεις εγγραφής Μελών -προαγωγές

Διορισμός Δικηγόρου


Μετά το πέρας των εξετάσεων, την έκδοση των αποτελεσμάτων και την ανάρτησή τους στον Δικηγορικό Σύλλογο, για να διορισθούν οι επιτυχόντες ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1. Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος (έντυπη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης –Λ. Μεσογείων 96) και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.    Πατήστε εδώ για αίτηση
   Σημείωση: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δε διαθέτει μεγαρόσημα
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86,  στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα) Πατήστε εδώ για υπεύθυνη δήλωση

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•    Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται ένα (1) μήνα περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
•    Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί (Ν. 1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).
•    Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον της τριμελούς σύνθεσης του Εφετείου, εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί εδρεύει στην περιφέρεια του Εφετείου, άλλως στην τριμελή σύνθεση του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (μετά την ορκωμοσία)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση για την εγγραφή στη γραμματεία ΔΣΚ και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

2. Πρακτικό ορκωμοσίας.

3. Φ.Ε.Κ. (του διορισμού).

4. Μία  (1) φωτογραφία.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι «δεν ενέπιπτα κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς μου ούτε εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων».

6. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου 60 ευρώ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ:

Σύμφωνα με άρθρο 24 παρ. 3, 4, 5, 6 του Κώδικα Δικηγόρων:
  Ο τύπος του χριστιανικού όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό, να ακολουθώ τις παραδόσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου έναντι των εντολέων μου ευσυνείδητα, να υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών και κατοίκων της χώρας και να αντιστέκομαι με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία.»
- Αν ο δικηγόρος πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που ορίζει άλλο τύπο όρκου, δίνει τον όρκο σύμφωνα με αυτόν το τύπο, στον οποίο όμως περιέχεται το υπόλοιπο, εκτός του θρησκευτικού στοιχείου, μέρος του όρκου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
- Αν ο δικηγόρος προτιμά να δώσει πολιτικό όρκο, αντικαθίσταται από τον τύπο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου το θρησκευτικό στοιχείο και τίθενται οι λέξεις «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου».
- Σε περιπτώσεις που απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα πάνω από τρεις (3) μήνες, δύναται να δώσει τον όρκο ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.


Υποκατηγορίες

Κύλιση στην Αρχή