ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Επιλογή περιοχής για την εμφάνιση των Συμβολαιογράφων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 Αργαλιά-Πουλιάση Αικατερίνη Λευκίμμη 26620 22806
2 Μπαλή Αικατερίνη Λευκίμμη 26620 22282
3 Τσουκιά Ελένη Λευκίμμη 26620 29055
4 Χρήστου Τατιάνα 21η Μαρτίου 203 Λευκίμμη 6974391632

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΞΩΝ