Blog ΔΣΚ

Blog Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, Άρθρο του Γιώργου Καρύδη Δικηγόρου Κέρκυρας και πρώην Προέδρου του ΔΣΚ

Νοέμβριος 19th, 2020

Αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τις τελευταίες μέρες πολλά ακούγονται και γράφονται για την παράταση των προθεσμιών διορθώσεων στις Κτηματολογικές εγγραφές, για τα ραντεβού και τις μετακινήσεις των δικηγόρων στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία  εξαιτίας της πανδημίας για αναστολή προθεσμιών για διαδικαστικές  παρεμβάσεις στη λειτουργία των Δικαστηρίων κ. λ. π.

Όλα αυτά χρήσιμα είναι, αλλά ήσσονος σημασίας.

Το μείζον, κατά τη γνώμη μου είναι, ότι η οικονομική δυσπραγία και η φτωχοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας, καθιστούν την προσφυγή στη Δικαιοσύνη είδος πολυτελείας.

Το κόστος δικαστικής προστασίας δικαιωμάτων και αξιώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, έχει καταστεί υψηλό και συχνά  ασύμφορο για χιλιάδες συμπολίτες.

Τα διαρκώς αυξανόμενα δικαστικά έξοδα, καθιστούν την απονομή δικαιοσύνης στις δικαστικές αίθουσες προνόμιο των οικονομικά εύρωστων.  

Η πανδημία επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το αρνητικό κλίμα. Η όλη κατάσταση   πλήττει καίρια τη μαχόμενη δικηγορία αλλά και την  επαγγελματική υπόσταση χιλιάδων συναδέλφων.

Ταυτόχρονα, θεωρώ, πως το μεγαλύτερο μέρος της  ηγεσίας του δικηγορικού σώματος δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ούτε εκπροσωπεί επαρκώς τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων, που δεινοπαθούν οικονομικά.

Παράλληλα τα αρμόδια Υπουργεία όπως κυρίως το Δικαιοσύνης και το  Οικονομικών, αδιαφορούν προκλητικά για τα πλήγματα που δέχεται ο δικηγορικός κόσμος και συνεπακόλουθα το κράτος Δικαίου και το κράτος Πρόνοιας. Η καθημερινή απασχόλησή τους περιορίζεται στη σύνταξη και ψήφιση νέων Κωδίκων( λ.χ. Πτωχευτικός), σε συνεχείς τροποποιήσεις δικονομικών ρυθμίσεων  ( λ.χ. νέα τακτική Διαδικασία με προβληματικές προθεσμίες, μη δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων στο ακροατήριο)  και σε έκδοση  εγκυκλίων για λήψη προβληματικών μέτρων, που αντί να λύνουν τα παραπάνω προβλήματα τα επιβαρύνουν και τα περιπλέκουν.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όλοι οι δικηγόροι ως φύσει και θέσει υπερασπιστές των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, οφείλουμε, από όποια θέση βρισκόμαστε, να καταγγείλουμε την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Δικαιοσύνης  και τις συνέπειες που αυτή έχει για την κοινωνική συνοχή, ισότητα και ισονομία.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε την κοινωνία για την κατάσταση που επικρατεί, να πείσουμε ότι τα χτυπήματα στο δικηγορικό σώμα είναι σε βάρος των περισσότερων κοινωνών και φυσικά ν΄ αποκτήσουμε εκείνες τις κοινωνικές και επαγγελματικές συμμαχίες,  που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην ενίσχυση του κύρους του δικηγορικού επαγγέλματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή σας ζητώ να στηρίξετε τις παρακάτω θέσεις, που έχουν προκύψει κυρίως από εργασία συναδέλφων Προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων,άλλων Δικηγορικών Συλλόγων της Ελληνικής Επικράτειας, απαιτώντας από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα όπως:   

1.- Χορήγηση ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ σε όλους τους δικηγόρους.

2.- Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι το τέλος του έτους 2021.

3.- Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και των επομένων μηνών στα πρότυπα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.

4.- Επίσπευση  της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος έτους, ώστε να υλοποιηθεί από τις αρχές του 2021 η επιστροφή πιστωτικών γραμματίων 2020.

5.- Αναστολή όλων των δόσεων ρυθμίσεων και των δόσεων εκκαθάρισης 2019.

6.- Συνυπολογισμός τυχόν χρεωστικού της εκκαθάρισης 2019 στις 120 δόσεις.

7.- Πρόβλεψη δυνατότητας κατ’ εξαίρεση αλλαγής ασφαλιστικής κλάσης στην κατώτατη για όλους τους δικηγόρους για το τρέχον έτος, με συμψηφισμό των καταβληθεισών ασφαλιστικών με τις μέλλουσες.

8.- Αναστολή της καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων χρεωστικού Φ.Π.Α., η προθεσμία καταβολής των οποίων λήγει εντός του 2020, ή την έκπτωση κατά 25% αυτών εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα.

9.- Αναστολή καταβολής τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων για το μήνα Νοέμβριο 2020 ή αν υπάρξει συνέχεια της σημερινής κατάστασης και για το διάστημα αυτό.

10.- Άμεση εξόφληση όλων των γραμματίων ΤΑΧΔΙΚ στους δικηγόρους.

11.- Χορήγηση επιδόματος του ΟΑΕΔ του νόμου 3996/2011 και αν καθυστερήσει κι άλλο ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της εισφοράς ΟΑΕΔ (ως ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ).

12.- Υπαγωγή των δικηγόρων στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής 4ου και 5ου κύκλου χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για όσους δικηγόρους έχουν φορολογητέο εισόδημα χρήσης 2019 κάτω των 10.000 ευρώ.

13.- Μείωση κατά 40% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2020.

14.-Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος άλλως μείωση στο ήμισυ για το 2020.

15.- Μείωση ποσοστού εισφοράς αλληλεγγύης από την χρήση του 2020.

16.- Αναστολή όλων των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών.

17.- Άμεση ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης για τα δικαστήρια της Περιφέρειας και επιτάχυνση της εκτέλεσης του έργου  «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση».

18.- Πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων.

19.- Άμεση πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία όλης της χώρας

20.- Ισότιμη πρόσβαση όλων στο σύστημα υγείας – Μη διαλογή ασθενών.

21.- Διασφάλιση δημόσιας υγείας και περίθαλψης για όλα τα νοσήματα και ασθένειες (εκτός covid).

22.- Άμεση λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης όλων των πληττόμενων κλάδων εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων.

Όσα περισσότερα από τα παραπάνω πετύχουμε με αγώνα και οργανωμένη προσπάθεια, τόσο περισσότερο θα βοηθήσουμε τον κλάδο μας να επιβιώσει αλλά και τα αδύνατα οικονομικά στρώματα να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Κέρκυρα 18 Νοεμβρίου 2020

                                                          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                              ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΥΔΗΣ

Blog ΔΣΚ

Blog Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας