Blog ΔΣΚ

Blog Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

ΠΕΛΑΤΕΣ ή ΕΝΤΟΛΕΙΣ; άρθρο του Γιώργου Φαϊτά , Δικηγόρου Κέρκυρας

Μάρτιος 24th, 2022

Επιτρέψατέ  μου μία παρατήρηση που έχει να κάνει  με το κύρος  της δικηγορίας και των δικηγόρων. Είναι ένα θέμα  το οποίο πρέπει να μας απασχολεί διότι κατοχυρώνει την επαγγελματική  και την επιστημονική μας υπόσταση.  

Δυστυχώς χρησιμοποιείται κατά κόρον  στις μέρες μας ο χαρακτηρισμός «πελάτης» όσον αφορά «τον εντολέα» του δικηγόρου. Εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε αυτό το χαρακτηρισμό παραβλέποντας πως υπάρχουν  συνέπειες, οι οποίες δεν είναι μεν άμεσες  πλην, διαβρώνουν σιγά – σιγά το λειτούργημα της δικηγορίας. Η λέξη «πελάτης» δεν είναι δόκιμη. Παραπέμπει άμεσα σε αγοραία δραστηριότητα, παραπέμπει σε εμπορική συναλλαγή και  υποβιβάζει τον δικηγόρο από δημόσιο λειτουργό σε έμπορευόμενο.

Ο Κώδικας Δικηγόρων μας δίνει την ορθή κατεύθυνση εξαρχής στα άρθρα 1 και 3.

« Αρθρο :1 Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου. Περιεχόμενο του λειτουργήματος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο.

Αρθρο: 3 Το επάγγελμα του δικηγόρου
1. Ο δικηγόρος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στο οποίο προέχει το στοιχείο της εμπιστοσύνης του εντολέα του προς αυτόν. Για τις υπηρεσίες του αμείβεται από τον εντολέα του είτε ανά υπόθεση είτε με πάγια αμοιβή ή με μισθό. Η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος δεν συνιστά εμπορική δραστηριότητα.»

Πρέπει να παύσουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο «πελάτης». Να λέμε ο «εντολέας μου». Προασπίζουμε έτσι την υπόστασή μας.

Αλλωστε και οι γιατροί, πιο προσεκτικοί από τους δικηγόρους, «ο ασθενής μου», λένε.

Κέρκυρα 24/3/2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΪΤΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Άποψη , (κείμενο άποψης) του Γιώργου Φαϊτά , Δικηγόρου Κέρκυρας

Μάρτιος 16th, 2022

Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Προέδρου και του εκπροσώπου Τύπου της Ένωσης  με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα. Η Ένωση ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία επεξεργασίας του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και καταθέσαμε τις πάγιες θέσεις μας για την διατήρηση της επετηρίδας ως του μοναδικού και μόνου αδιάβλητου συστήματος προαγωγών. Ο Υπουργός μας πληροφόρησε ότι το σχέδιο του νέου Κώδικα θα τεθεί σε γνώση των Ενώσεων εντός των επόμενων ημερών.

Θέσαμε επίσης επιτακτικά το ζήτημα μιας νομοθετικής ρύθμισης που να περιορίζει την προβολή παρελκυστικών αιτημάτων αναβολής στις ποινικές υποθέσεις μιας δηλαδή βασικής παραμέτρου πολυετών καθυστερήσεων στην εκδίκαση των υποθέσεων.  Είναι καιρός να πάψει η μετακυλιση ευθυνών στον εύκολο στόχο που είναι οι δικαστικοί λειτουργοί και να αναδειχθεί με στατιστικά στοιχεία ποιοί έχουν τις κύριες ευθύνες των καθυστερήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή οφείλει να κινηθεί και η συντονιστική επιτροπή των δικηγορικών συλλόγων εφόσον επιθυμεί πραγματικά να συμβάλει στην αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

——————

ΠΡΟΣ

Κο Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Κύριε πρόεδρε,

Η  παραπάνω ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με ξένισε. Υπογραμμίζω δύο σημεία της στα οποία χωρεί διάλογος.

1)  Αλίμονο αν η επετηρίδα – δηλαδή η παλαιότητα –  παραμείνει ως μοναδική και μόνη  βάση των προαγωγών. Αλίμονο αν η επιμόρφωση, οι τίτλοι σπουδών, ο υπηρεσιακός φάκελος (με ουσιαστικά στοιχεία επιθεωρήσεων και  όχι με το άριστα σε όλους), και τα λοιπά προσόντα, δεν λάβουν οπωσδήποτε επίκαιρη θέση στις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών. (Είναι απογοητευτικό ότι πρόσφατα το Υπουργείο έκανε  όπισθεν στο θέμα της υποχρέωσης επιμόρφωσης των δικαστών). Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι παλιό.  Πρέπει  να εξελίσσονται οι ικανοί ή απλά οι παλιοί;  Η συζήτηση θεωρώ πως  πρέπει να επικεντρωθεί στις επιβεβλημένες  πρόνοιες αξιοπιστίας του συστήματος αξιολόγησης.

2) Οι παρελκυστικές αναβολές στις ποινικές δίκες είναι πράγματι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πλήττει τη δικαιοσύνη. Οι δικηγόροι έχουν  συχνά μερίδιο ευθύνης. Όμως, δεν αντιλαμβάνομαι, πώς,  μία νέα διάταξη, αυστηρότερη  από την υφιστάμενη,   θα λύσει το θέμα χωρίς να βλάψει τους πολίτες οι οποίοι αποδεδειγμένα αδυνατούν να δικαστούν τη συγκεκριμένη μέρα που κλήθηκαν. Μήπως προτείνεται μία κάθετη απαγόρευση αναβολής; Δεν τολμώ να το πιστέψω αυτό. Η λύση  είναι προφανές ότι  βρίσκεται στη δικαστική έδρα. Ο δικαστής αξιολογεί τον προβαλλόμενο λόγο αναβολής, εκτιμά τις συνθήκες (βασιμότητα, διαδραμόντα χρόνο, διαδίκους, μετακινήσεις προσώπων που συμμετέχουν στη δίκη, προηγηθείσα πρώτη αναβολή κ.ά) και αποφασίζει αιτιολογημένα. Αν προκύπτει παρέλκυση, καλώς απορρίπτει.  Πρόκειται και στην περίπτωση της αναβολής, για  σαφώς δικαιοδοτική λειτουργία, και ο δικαστής  προφανώς φέρει την ευθύνη της απόφασης που εκδίδει. Το συνολικό πρόβλημα όμως δεν  λύνεται με  την απόδοση – καταμερισμό  ευθύνης για την αναβολή στον δικαστή ή τον δικηγόρο.  Αυτή   η θεώρηση του προβλήματος είναι εσφαλμένη και αναποτελεσματική.  Η συζήτηση  πρέπει να επικεντρωθεί  α) στον άπειρο χρόνο για  να φθάσει η ποινική υπόθεση στο ακροατήριο μόλις στα όρια της παραγραφής, και β) στο μεγάλο χρονικό  μήκος των αναβολών. Αυτοί είναι οι  εχθροί της δικαιοσύνης και όχι η  αιτιολογημένη (βραχεία) αναβολή της υπόθεσης.

Πρέπει να    ακούσουμε  προτάσεις εφικτές  για  επίλυση αυτών των ζητημάτων.

Κέρκυρα 1/3/2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΪΤΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ