Blog ΔΣΚ

Blog Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (πληροφόρηση και παραπληροφόρηση) άρθρο του Βραδή Γιάννη Δικηγόρου Κέρκυρας και πρώην Προέδρου του ΔΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Απρίλιος 23rd, 2024

Η πρόσφατη ανακοίνωση του βουλευτή Κέρκυρας κ.Στ. Γκίκα  για την μη παράταση της προθεσμίας υποβολής στο γραφείο κτηματογράφησης εμπροθέσμων δηλώσεων δικαιωμάτων και η επιβεβαίωσή της από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» , παράταση που όλοι ανέμεναν, πυροδότησε την γνωστή ανταλλαγή ανακοινώσεων και  την έντονη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. Η αντιπαράθεση αυτή, οι ανακοινώσεις  και οι σχετικές κατηγορίες για πληροφόρηση – παραπληροφόρηση δεν διέλυσαν την σύγχυση και την ανησυχία των πολιτών και των επαγγελματιών που ασχολούνται με την κτηματογράφηση. Δέκα ημέρες μετά παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα και  γεννώνται απορίες νομικής ορθότητας των ανακοινωθέ-ντων από τον κυβερνητικό βουλευτή και τον ανώνυμο εκπρόσωπο του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» όπως γεννώνται και  ζητήματα θεσμικής τάξεως. Συγκεκριμένα:

Α.- Η παρ. 5 του άρθρου 2 του  Ν.2308/1995 για την κτηματογράφηση προβλέπει ότι η αρχικά χορηγούμενη  προθεσμία των τριών μηνών για υποβολή δηλώσεων στο γραφείο κτηματογράφησης  μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ενώ με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι προθεσμίες αυτές  μπορεί να παρατείνονται περαιτέρω  και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες. Οι δυνατότητες αυτές παρατάσεων χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον σε πλείστες όσες περιπτώσεις άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Οφείλουν , συνεπώς, ο κυβερνητικός βουλευτής  που έσπευσε να ανακοινώσει το τετελεσμένο της μη παράτασης και ο εκπρόσωπος του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που έσπευσε να αντιπαρατεθεί με υπονοούμενα στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου  να γνωστοποιήσουν δημόσια στους κερκυραίους (αλλά και στους Θεσπρωτούς) πολίτες:

– Γιατί δεν έτυχαν εφαρμογής για την Κέρκυρα και την Θεσπρωτία οι δυνατότητες αυτές; Γιατί υπήρξε άνιση μεταχείρισή τους σε σχέση με ό,τι έγινε στην υπόλοιπη Ελλάδα;;

– Αν η μη παράταση συνδέεται με θέμα χρηματοδότησης του όλου έργου  και κίνδυνο απώλειάς της  γιατί δεν το αναφέρουν και γιατί δεν  ξεκίνησαν έγκαιρα την όλη διαδικασία κτηματογράφησης;

– Γιατί, εν πάση περιπτώσει, μετά την δοθείσα παράταση  δύο μηνών στην αρχική προθεσμία των τριών μηνών , δεν ενημέρωσαν έγκαιρα με δημόσιες ανακοινώσεις τους το κοινό, ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση; Και αν ενημέρωσαν, ποιόν και πώς τον ενημέρωσαν;

– Αποτελεί ή δεν αποτελεί θεσμική και δεοντολογική απρέπεια να μην ενημερώνονται επισήμως και εγγράφως εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς που ζήτησαν παράταση της προθεσμίας όπως το περιφερειακό συμβούλιο, ο δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, ο δικηγορικός σύλλογος, το τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ αλλά και οι δύο βουλευτές Κέρκυρας της αντιπολίτευσης ;

–  Όλοι οι ανωτέρω τοπικοί θεσμικοί φορείς  γιατί δεν απαίτησαν από τον αρμόδιο για το Κτηματολόγιο Υπουργό να ασκήσει την δυνατότητα που του δίδει ο νόμος για παράταση μέχρι έξη μηνών;

Β.- Προφανώς για δημιουργία εντυπώσεων στο ευρύ κοινό που φυσικά  δεν γνωρίζει  την χαοτική νομοθεσία για το κτηματολόγιο, ο κυβερνητικός βουλευτής και το  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» επικαλούνται για τους ισχυρισμούς τους τον νόμο 5076/2023. Όμως ο νόμος 5076/2023 στο αρθρ. 5 παρ. 3 αλλά και ο νόμος Ν.5046/2023  στο άρθρο 38 παρ.1 , απλά τροποποίησαν το άρθρο 2 παρ.8 του νόμου 2.308/1995 που είναι ο νόμος για την κτηματογράφηση οι ρυθμίσεις του οποίου έχουν πλέον ως εξής:

 «Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται έως την 30ή.11.2024.» Απαιτείται, συνεπώς, απόφαση του Δ.Σ. του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, όπως έχει γίνει και για πολλές άλλες περιοχές, ενώ για την περιοχή μας δεν υπάρχει.  Δεν είναι αρμοδιότητα ούτε απόφαση του κυβερνητικού βουλευτή ούτε του όποιου  διορισμένου στελέχους του  φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» .  Επιπροσθέτως: Το Δ.Σ. του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» έχει την αρμοδιότητα  να κηρύσσει με απόφαση του το τέλος της δυνατότητας υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων και να καθορίζει χρόνο ανάρτησης συμφ. αρθρ.5 του νόμου 2308/1995. Δεν στηρίζεται,  συνεπώς, στον νόμο η εντύπωση που δημιουργήθηκε από την ανακοίνωση του κυβερνητικού βουλευτή και του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ότι μπορεί να υποβάλλονται  εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 30.11.2024. Αν υπάρχει σχετική ρητή απόφαση του Δ.Σ. του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» να βγούν να το ανακοινώσουν.

Γ.- Ανακοινώθηκε επίσης  από τον κ. Γκίκα και τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ότι οι εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα επιβαρύνονται με πρόστιμο. Όμως στο άρθρο 2 παρ.8 του Ν.2308/1995 ορίζεται ότι « ..με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο που  υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται, της αξίας των ακινήτων βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία για εμπρόθεσμη δήλωση …» Και η προθεσμία εμπρόθεσμης δήλωσης  στην περίπτωσή μας έληξε την 12.4.2024.

Οφείλει, συνεπώς ο κυβερνητικός βουλευτής και το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» να γνωστοποιήσει επίσημα που στηρίζεται νομικά η διαβεβαίωση για μη επιβάρυνση των εκπροθέσμων δηλώσεων με πρόστιμο και αν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Δ.- Αναφέρεται στην ανακοίνωση του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ότι η διαδικασία των δηλώσεων είναι απλή, ότι μια προσφυγή στην ιστοσελίδα maps.ktimatologio.gr αρκεί για τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου κάθε ενδιαφερομένου. Ότι στις περιπτώσεις επίκλησης έκτακτης χρησικτησίας (που είναι συντριπτικά οι περισσότερες στην ύπαιθρο του νησιού), αρκεί η προσαγωγή δύο δικαιολογητικών. Εδώ η παραπληροφόρηση είναι προκλητική. Διότι δεν αγνοεί αλλά γνωρίζει ο εκπρόσωπος του Κτηματολογίου   τις συνθήκες που επικρατούν στην Κέρκυρα (κλείσιμο των Υποθηκοφυλακείων, αδυναμία ελέγχων,  καθυστερήσεις στην έκδοση πιστοποιητικών, καθυστερήσεις εμπλεκομένων Υπηρεσιών, καθυστερήσεις στα Δικαστήρια). Ο  δε εντοπισμός  ιδιοκτησιών στον ελαιώνα της Κέρκυρας με προσφυγή στην ιστοσελίδα maps.ktimatologio.gr μόνο ως αστείο μπορεί να εκληφθεί. Έτσι, δεν είναι περίεργο το αναφερθέν ότι μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί   δηλώσεις που δεν υπερβαίνουν το 10% των ιδιοκτησιών.

Η επιβαλλόμενη υπευθυνότητα των εμπλεκομένων θεσμικών φορέων για το κρίσιμο θέμα της κτηματογράφησης του νησιού μας και την προστασία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των κατοίκων του επιβάλλει την λήψη υπευθύνων και όχι επικοινωνιακών – δημαγωγικών ανακοινώσεων. Είναι ακριβές το αναφερόμενο στην ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου ότι η μη υποβολή δηλώσεων θα συνεπιφέρει μείζονα οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία στους πολίτες από την ανάγκη διόρθωσης των ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών που θα προκύψουν. Δεν βοηθά όμως το Ελληνικό Κτηματολόγιο  στην κατεύθυνση αυτή με την τακτική που ακολουθεί. Και εδώ ανακύπτουν οι υποχρεώσεις των φορέων του νησιού, αυτοδιοικητικών και επιστημονικών, για ουσιαστική παρέμβαση προς εξορθολογισμό των προθεσμιών και της όλης διαδικασίας και όχι να εξαντλείται η αντίδραση των φορέων αυτών σε ανίσχυρες παρακλητικές ανακοινώσεις.  Αλλιώς, η σιβυλλική αποστροφή του προέδρου του Δ.Σ.Κ. «οψόμεθα ες Φιλίππους» δεν μπορεί παρά να ερμηνευθεί ότι η απάντηση των ενεργών πολιτών στην τακτική που ακολουθήθηκε στην κτηματογράφηση του νησιού μας , «η μάχη στους Φιλίππους» θα δοθεί την 9η του προσεχούς Ιουνίου.

                                             ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ

                                                   Δικηγόρος

                                          Πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. Κέρκυρας.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blog ΔΣΚ

Blog Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας