έγγραφο Κατάθεση προσημείωσης δημοφιλές

Από 1798 μεταφορτώσεις

Λήψη (doc, 31 KB)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ.doc

Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση και τα σχετικά σας έγγραφα σε φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία της αίτησης.Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την απόφαση, τα σχετικά σας έγγραφα, τις παραστάσεις, το τριπλότυπο κλπ, καθώς και το συνημμένο έγγραφο κατάθεσης*, ώστε να είναι πλήρης.*Το συνημμένο έγγραφο της κατάθεσης θα συμπληρώνεται από τη Γραμματεία. ΩΡΕΣ: 11.00 - 13.00 . Παρακαλείστε να έχετε πλήρως συμπληρωμένη την πράξη κατάθεσης (στην πρωτότυπη αίτηση και στο αντίγραφο, βλ. συνημμένο) εκτός από τον αριθμό κατάθεσης που συμπληρώνεται από την υπηρεσία (και το όνομα της Ειρηνοδίκη, εφόσον εξαρτάται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες).

Κύλιση στην Αρχή