Την 2 και 3/9/2011 διεξήχθη στην Πάτρα έκτακτη ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με το εξής πρόγραμμα:


1) Τα νέα δεδομένα στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος μετά το Ν.3919/2011 και οι φορολογικές τους προεκτάσεις.
Εισηγητής: Ευστάθιος Μπακάλης, Δικηγόρος Αθηνών

2) Αλλαγές στη φορολογία των δικηγόρων με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ.7 του Ν.3943/2011 και 31 Ν.3986/2011.
Εισηγητής: Γεώργιος Νάσκαρης, Δικηγόρος Πειραιώς

3 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο:
3) Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.): Ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων λειτουργίας του και λήψη απόφασης.
Εισηγητής: Δημήτρης Κατσαρός, Πρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας

4) Τέταρτη Αναθεώρηση του Μνημονίου και ενδεχόμενες αλλαγές στο επάγγελμα του Δικηγόρου και στις επαγγελματικές τους Ενώσεις. Απάντηση στο έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Εισηγητές: Ευάγγελος Τσουρούλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πειραιώς
Νίκος Παπάκος, Πρόεδρος Δ.Σ.Πατρών

5) Συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας περί ίδρυσης δικηγορικών εταιριών με τα άρθρα 49 επ. ΣΛΕΕ και την οδηγία 2006/123/ΕΚ.
Εισηγητής: Βασίλειος Χριστιανός, Δικηγόρος Αθηνών, Καθηγητής Νομικής  Αθηνών.
6) Π.Δ. για Κώδικα Διαφήμισης
Εισηγητές:Ιωάννης Χαρακτινιώτης, Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου     Αθηνών
Χαράλαμπος Δρούζας, Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
Ηλίας Νικολακάκος, Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Ως προς το πρώτο θέμα, ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια ότι ανώτατο διευθυντικό στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών αναγνώρισε ως δίκαιο και ορθό το αίτημα του Σώματος  κατά την έκδοση των α.π.υ. να θεωρούνται και να εκπίπτονται ως έξοδα οι καταβληθείσες προς τον Σύλλογο εισφορές. Ομοίως αναγνώρισε ως ορθό και πολλαπλώς χρήσιμο την παρακράτηση και απόδοση του φόρου 15% από τους δικηγορικούς συλλόγους και όχι από τον κάθε δικηγόρο ατομικά. Υποσχέθηκε ότι θα εισηγείτο να τακτοποιηθούν τα θέματα αυτά νομοθετικά και διοικητικά εντός του Αυγούστου, πλην όμως παρήλθε ο Αύγουστος χωρίς να έχει γίνει κάτι. Κατά συνέπεια εξακολουθούμε να αναμένουμε διατηρουμένης της ασάφειας και αβεβαιότητας. Ο παριστάμενος υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Πεταλωτής υποσχέθηκε να προωθήσει αρμοδίως τις θέσεις της Ολομέλειας. Ωστόσο, σε μία αποστροφή του λόγου του σχετικά με την ανάγκη αποσυμφόρησης των δικαστηρίων από «περιττές» υποθέσεις αναφέροντας συγκεκριμένα τις προσημειώσεις, προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών και δημιούργησε πολλαπλούς προβληματισμούς για τους στόχους της κυβέρνησης  παρά το ότι έσπευσε να καθησυχάσει την ολομέλεια και να διευκρινίσει ότι δεν έχει συζητηθεί  ούτε έχει δρομολογηθεί τίποτα σχετικό.

Ως προς το δεύτερο θέμα, υπήρξε ενημέρωση για τις ρυθμίσεις που προβλέπουν οι νόμοι αυτοί.
Ως προς τα λοιπά θέματα έγιναν ομόφωνα δεκτές οι γενόμενες εισηγήσεις και οι προτεινόμενες δράσεις, οι οποίες εισηγήσεις  είναι στην διάθεση κάθε συναδέλφου και διατίθενται στην γραμματεία του Συλλόγου, η δε σχετική με το ΤΥΔΕ θα αναρτηθεί ξεχωριστά στην ιστοσελίδα μας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ
Γιάννης Γ. Βραδής