Ενόψει της έναρξης των εργασιών της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την επεξεργασία τροποποιήσεων των διατάξεων του ν.δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος Δικηγόρων», η οποία συστάθηκε με την αριθ.98711/12.12.2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κληθεί κάθε δικηγορικός σύλλογος να υποβάλει τις τυχόν προτάσεις του.
Καλείται, συνεπώς, κάθε συνάδελφος που έχει προτάσεις σχετικά με όλα τα άρθρα του Κώδικα Δικηγόρων για τα οποία πιστεύει ότι θέλουν τροποποίηση-εκσυγχρονισμό, να τις υποβάλλει στην γραμματεία του Συλλόγου μας μέχρι την 10.1.2012 προκειμένου να επεξεργαστούν από το Δ.Σ. και να υποβληθούν στην αρμόδια επιτροπή ως προτάσεις του Συλλόγου μας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΚ
ΓΙΆΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ