Αθήνα, 3 Ιουλίου 2009
                                                                                
ΠΡΟΣ:
Ολομέλεια Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
                                                                                 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της αλλεπάλληλης αλληλογραφίας μας, στo πλαίσιo της οποίας δεν έχετε μέχρι σήμερα ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μου για υποβολή των παρατηρήσεών Σας επί των δύο σχεδίων διατάξεων και των αντιστοίχων εισηγητικών τους εκθέσεων, θα αρκεστώ να αναφερθώ στα εξής:
H τροπολογία για το απόλυτο ασυμβίβαστο του Δικηγορικού Λειτουργήματος και της ιδιότητας του καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης, επαναλαμβάνω ότι υπάγεται, προεχόντως, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.
 ‘Οσον αφορά στην προταθείσα εκ μέρους Σας τροπολογία για τον περιορισμό της εισόδου συνταξιούχων στο Δικηγορικό Σώμα, προφανώς διέλαθε της προσοχής των Συμβούλων Σας, ότι εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος.
Στο ως άνω άρθρο του Συντάγματος, πέραν της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή προς ψήφιση στην Βουλή νομοσχεδίων που αναφέρονται σε ζητήματα συντάξεων, στα δύο τελευταία εδάφια αυτού ρητώς ορίζεται ότι : «Τα νομοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά . δεν επιτρέπεται, με ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόμους που αποσκοπούν στην ρύθμιση άλλων θεμάτων».
Συνεπώς, κατά ρητή επιταγή της εν λόγω διατάξεως, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα συντάξεων πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται σε ειδικά συνταξιοδοτικά νομοσχέδια, ενώ παράλληλα αποκλείεται κατηγορηματικά η αναγραφή διατάξεων για συντάξεις σε νόμους που ρυθμίζουν άλλα θέματα.
Αντιλαμβάνεσθε, επομένως, ότι η πρότασή Σας να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου για τις «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις» και να εισαχθεί στην Βουλή προς ψήφιση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν είναι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, εφικτή.
Κατόπιν τούτου, θέλω να πιστεύω πως αίρεται κάθε τυχόν αμφιβολία και παρερμηνεία αναφορικά με τις προθέσεις του Υπουργείου, καθώς και ως προς την δεδομένη ευαισθησία απέναντι στα ζητήματα που απασχολούν το Δικηγορικό Σώμα, στην οποία αναφερθήκατε στην από 26-6-2009 επιστολή Σας.
Εκμεταλλευόμενος δε την ευκαιρία επιτρέψτε μου να εκφράσω πικρία για την μονόπλευρη ανάρτηση αποκλειστικά των δικών Σας επιστολών στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Θεωρώ, αποκλειστικά για λόγους δημοκρατικής ευαισθησίας, πως κατόπιν της πυκνότατης γραπτής επικοινωνίας μας, θα ήταν ενδιαφέρον για τον εκάστοτε συνάδελφο - επισκέπτη της ιστοσελίδας του Συλλόγου - να ενημερωνόταν και για το περιεχόμενο των απαντήσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.   
       
Με εκτίμηση,


Νίκος Δένδιας