Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, που συνεδρίασε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2009, αποφάσισε :
1.Σχέδιο νόμου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας : Τάσσεται κατά της συχνής αλλαγής κωδίκων και πολύ περισσότερο κατά των, πελατειακής μορφής, τροπολογιών των Κωδίκων, που οδηγούν σε πολυνομία, πλήρη σύγχυση και ανασφάλεια στην εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου. Η όγδοη διατύπωση του σχεδίου νόμου περιέχει αρκετές θετικές διατάξεις, αλλά και διατάξεις ανεφάρμοστες, όπως συμβαίνει με τη διαδικασία εξέτασης μαρτύρων στο Πολυμελές, όπου δεν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες, εγκατάσταση μηχανημάτων μαγνητοφώνησης, προσωπικό) και προς τούτο καλεί να τοποθετηθούν υπεύθυνα οι Ολομέλειες των Δικαστηρίων, οι Προϊστάμενοι των Δικαστηρίων, η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Αιτείται ομόφωνα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή εσπευσμένα, ιδιαίτερα στα θερινά τμήματα, πριν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του.
2.Μετανάστες
α) Για πρώτη φορά ορίζεται νομοθετικά με εντελώς απαράδεκτο τρόπο, σε αντίθεση προς κάθε έννοια δικαίου, την πάγια νομολογία του ΣτΕ και προς το τεκμήριο αθωότητος που απολαμβάνει κάθε πολίτης (ημεδαπός ή αλλοδαπός) η έννοια του «επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια της χώρας». Η ψήφιση νόμων και δη με την μορφή τροπολογιών πρέπει να συντελείται με βάση το ισχύον αλλά και κοινοτικό δίκαιο, την ΕΔΔΑ και όχι υπό την πίεση προσώπων και καταστάσεων, που δεν δίνουν λύση, παρά μόνο ευκαιριακές εντυπώσεις.
β) Το οδηγούμενο για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Π.Δ., αντίκειται και υπερβαίνει την οδηγία, γεγονός που παραδέχθηκε ο ίδιος ο κ. Μπαρό, αφού καταργεί τον δεύτερο βαθμό κρίσης, που ισχύει σε κάθε συντεταγμένη πολιτεία.
3.Διαπιστώνει, ότι ουδέν θέμα που αφορά στον νομικό κόσμο (θεσμικό και επαγγελματικό) έχει απασχολήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αιτείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης την προώθηση προς ψήφιση, με πρωτοβουλία του, των τροπολογιών που έχουν δοθεί και λιμνάζουν, όπως λιμνάζουν τα θέματα που αφορούν στην (μη) απονομή της Δικαιοσύνης, ιδιαίτερα θέματα της καθημερινότητας, τις αρνητικές συνέπειες της οποίας, υφίσταται κυρίως η Ελληνική κοινωνία, αλλά και οι εργαζόμενοι στον χώρο της Δικαιοσύνης (Δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι). Εξουσιοδοτείται η Συντονιστική Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προχωρήσει από κοινού σε κινητοποιήσεις, η δε Ολομέλεια των Προέδρων θα επισκεφθεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης στις 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ακούσει τις θέσεις  απόψεις και πρωτοβουλίες του, για την δρομολόγηση κάποιων λύσεων που ταλανίζουν τον πολύπαθο χώρο της Δικαιοσύνης.
4.Ως προς τα προβλήματα και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται κατά την ποινική δίκη, επισημάνθηκε, ότι ορισμένα από αυτά απαιτούν θεσμικές αλλαγές, όχι αποσπασματικές, αλλά μέσα στο πλαίσιο του υπό αναμόρφωση νέου ΚΠΔ (το έργο της συσταθείσας Επιτροπής, μετά παρέλευση 3ετίας εργασιών, ανακόπηκε με τη μερική κατάργησή της και την αναγκαστική παραίτηση μελών της, λόγος και για τον οποίο εκφράζει τη διαμαρτυρία της), ενώ μπορεί να εξομαλυνθεί η κατάσταση με την αλλαγή νοοτροπίας που πρέπει να υπάρξει από όλους τους συλλειτουργούς στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους. Ειδικότερα, τονίστηκε ότι απαιτείται σοβαρότερη αντιμετώπιση της προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να αρχειοθετούνται δικογραφίες, όταν διαπιστώνεται η μη ύπαρξη ενδείξεων για τη δίωξη, η άσκηση ποινικής δίωξης να γίνεται χωρίς υπερβολικούς νομικούς χαρακτηρισμούς, να υπάρξει αναβάθμιση της ανακριτικής διαδικασίας, σημαντικού προστάδιου της ποινικής δίκης, λελογισμένη επιβολή προσωρινής κράτησης, όπου πράγματι παρίσταται ως απολύτως αναγκαία, ενδυνάμωση της ενδιάμεσης διαδικασίας των δικαστικών συμβουλίων για τον έλεγχο της παραπομπής σε δίκη και κατάργηση της εισαγωγής των σοβαρών κακουργημάτων στο ακροατήριο με κλητήριο θέσπισμα, καθώς και η ανάγκη σύστασης ειδικών ποινικών τμημάτων στα μεγάλα Πρωτοδικεία και Εφετεία.
5. Καλεί τους συναδέλφους δικηγόρους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προβλέπονται από τον Δικηγορικό Κώδικα και από τις παραδόσεις του Δικηγορικού σώματος, υπεραμυνόμενοι των ιδανικών και των αξιών μιας σύγχρονης Δημοκρατίας, που η αδράνεια της πολιτείας τείνει να μετατρέψει σε ελλειμματική και επιτηρούμενη. Προς τούτο θα συστηματοποιήσει την συνεργασία με τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, για να προωθηθούν θέσεις και απόψεις που ενώνουν και δεν διχάζουν, που συγκρούονται με τις κατεστημένες πελατειακές αντιλήψεις, χάριν του κοινού καλού, που είναι η επιδίωξη όλων των υγιών πολιτών.