Το Δ.Σ. κατ’ επανάληψη έχει ζητήσει από τους συναδέλφους να δίδουν στην συντακτική επιτροπή της Ιόνιας Επιθεώρησης αποφάσεις με νομικό ενδιαφέρον προς δημοσίευση. Δυστυχώς η ανταπόκριση το προηγούμενο διάστημα ήταν   μηδενική με αποτέλεσμα όχι μόνο να καθυστερεί η έκδοση του νέου τεύχους  του περιοδικού μας αλλά να κινδυνεύει να μην εκδοθεί.
Η ίδια, δυστυχώς, έλλειψη ανταπόκρισης παρατηρείται και στην παράδοση αποφάσεων με κτηματολογικό ενδιαφέρον προκειμένου αυτές να αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στα «θέματα Κτηματολογίου».
Παρακαλούνται  οι συνάδελφοι να ανταποκριθούν άμεσα στο αίτημά μας αυτό προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του περιοδικού και ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας μας με αποφάσεις Κτηματολογίου.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ.