Κ. Πρόεδρε,
σε απάντηση των δικαίων κατά ένα μέρος διαμαρτυριών σας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

1.    Είναι σαφές ότι ο χρόνος εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΤΥΔΕ δεν είναι ο ενδεδειγμένος, ούτε αυτός που αρμόζει στους έχοντες προβλήματα υγείας ασφαλισμένους μας.

2.    Παρά τις σημαντικές μειώσεις του προσωπικού, που αναλύουμε κατωτέρω, ο χρόνος πληρωμής των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον Τομέα μειώνεται συνεχώς και έχει φτάσει στους 12 μήνες περίπου. Αυτονόητο είναι ότι πρόθεση μας είναι η περαιτέρω σημαντική μείωση του χρόνου αυτού.

3.    Δεν θέλουμε να αναφερθούμε στο παρελθόν, αλλά οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι παραλάβαμε έναν Τομέα, χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό, χωρίς ελεγκτές ιατρούς και φαρμακοποιούς και χωρίς μηχανοργάνωση, με μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων διάσπαρτους σε όλη τη χώρα.

4.    Το Ταμείο μας και εγώ προσωπικά έχουμε λάβει μια σειρά μέτρων για την απεμπλοκή του συγκεκριμένου Τομέα, όπως διάθεση Ιατρών και Φαρμακοποιών από άλλους Τομείς, εξυπηρέτηση ασφαλισμένων από άλλους Τομείς Υγείας κλπ.

5.    Κυριότερο μέτρο αποτελεί η εφαρμογή του ηλεκτρονικού ελέγχου συνταγών φαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους Τομείς Υγείας εντός των επομένων μηνών, που θα μειώσει σημαντικά το χρόνο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και θα μειώσει σημαντικά τις αλόγιστες δαπάνες.

6.    Επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ταμείο μας, σε σχέση με την ικανή στελέχωση των υπηρεσιών του: Α) Περισσότερες από 100 οργανικές θέσεις των Τομέων καταργήθηκαν οριστικά με το Ν3655/20Ο8 Β) Περισσότεροι από 50 υπάλληλοι μας έχουν πρόσφατα αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης, εξαιτίας της επικείμενης αλλαγής της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας Δ) Περισσότεροι από 70 υπάλληλοι με σύμβαση μαθητείας (stage) που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στους Τομείς, δεν το πράττουν πια. Ε) Περισσότεροι από 20 υπάλληλοι μας έχουν αποσπαστεί ή μεταταχθεί σε άλλες υπηρεσίες, ενώ εκκρεμούν αρκετές ακόμη περιπτώσεις, παρά τις αντίθετες αποφάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ. ΣΤ) Ικανός αριθμός υπαλλήλων μας κυρίως Ιατρών έχει στελεχώσει τα κοινά κλιμάκια ελέγχου,

7.    Ειδικότερα ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών είναι στελεγωμένος ιιε μόλις έξι (6) άτομα, εκ των οποίων ο ένας προϊστάμενος διεύθυνσης και με τους υπολοίπους να πρέπει να στελεγωθούν οι τρεις οργανικές μονάδες του Τομέα (Εσόδων-Παρονών Υγείας. Λογιστηρίου και Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου). Σηιιειωτέον δε ότι στον Τομέα ασφαλίζονται άνω των 20.000 ασοαλίσιιένοι (μαζί με τα έμμεσα μέλη) και ετησίως διεκπεραιώνονται άνω 10.000 αιτήσεων, εκ των οποίων οι συντριπτικά περισσότερες αφορούν παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

8.    Παρ'όλα αυτά το Ταμείο όλων μας έχει αποδυθεί σε ένα τεράστιο αγώνα για την βιώσιμη και σύμφωνη με τους Νόμους παροχή του κοινωνικού του έργου. Όταν μάλιστα το Ταμείο μας είναι από τους ελάχιστους Φορείς που δεν επιβαρύνει, αλλά αντίθετα ενισχύει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και προσδίδει έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο.

9.    Στην προσπάθεια μας αυτή, σας θέλουμε μαζί μας, ως εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Φορέων των ασφαλισμένων μας, αναμένουμε τη συμπαράσταση και τις προτάσεις σας, είμαστε δε και εγώ προσωπικώς στη διάθεση σας, για κάθε άλλο πρόβλημα ή για την ορθή ενημέρωση σας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ