Για τα νέα δεδομένα, που δημιουργούν στην παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3919/2011 και του Ν. 3943/2011........πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών και να διαβάσετε ολόκληρο το ενημερωτικό σημείωμα.