Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 2-10-2012, αποφάσισε την παράταση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μελών ΝΣΚ και αναφέρονται στο σχετικό από 24-9-2012 Ψήφισμα, μέχρι και την Παρασκευή 12-10-2012, χρονικό διάστημα εντός του οποίου πιθανολογείται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τηνλήψη των αναμενόμενων μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αντώνης Αντωνίου

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.