Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημα δικηγόρων και λοιπών φορέων με το οποίο ζητούσαν να ανασταλεί η υπαγωγή τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
Απορρίφθηκαν από το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) οι αιτήσεις που είχαν καταθέσει για «πάγωμα» της υπαγωγής τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλήλων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), και η συντονιστική επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων του κράτους. Πρόκειται για αιτήσεις αναστολής που είχαν καταθέσει οι παραπάνω φορείς και όχι για τις κύριες προσφυγές τους (αιτήσεις ακύρωσης) οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν στην 7μελή σύνθεση του Α’ Τμήματος του ΣτΕ στις 4 Μαρτίου 2013.

Συγκεκριμένα, με τις αιτήσεις τους οι συγκεκριμένοι φορείς ζητούσαν να ανασταλεί η άρνηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) να εκδώσει την προβλεπόμενη αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας των Ταμείων τους, όπως και η άρνηση του υπουργού Εργασίας να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Όπως ανέφεραν έχει παρέλθει το εύλογο διάστημα, εντός του οποίου ο αρμόδιος υπουργός έπρεπε να είχε διαβιβάσει τη μελέτη στην ΕΑΑ και η Αρχή όφειλε να είχε εκδώσει τη σύμφωνη γνώμη της, αλλά έπρεπε ήδη να έχει εκδοθεί και η σχετική εγκριτική  υπουργική απόφαση. Έτσι, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες φορείς τα Ταμεία τους θα μπορούσαν να μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  και να μην υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ.

Ωστόσο, το Α’ Τμήμα του ΣτΕ με τέσσερεις αποφάσεις του απέρριψε τις αιτήσεις των φορέων κρίνοντας ότι σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή από 12 Νοεμβρίου 2012 τα Ταμεία τους έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με το ΣτΕ, μετά και την ψήφιση των νέων μέτρων ο κίνδυνος βλάβης που επικαλούνται οι τέσσερεις φορείς δεν προκαλείται πλέον από την παράλειψη του αρμόδιου υπουργού να εκδώσει την απόφαση για την εξαίρεση από την υπαγωγή των ταμείων στον ΕΟΠΥΥ αλλά από τον Ν. 4093/2012, (δηλαδή το 3ο Μνημόνιο), η αναστολή του οποίου ωστόσο δεν είναι δυνατή από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Μετά την εξέλιξη αυτή οι φορείς, εκτός από τις κύριες προσφυγές που έχουν καταθέσει, μπορούν να προσφύγουν κατά των αποφάσεων που θα εκδοθούν σε εκτέλεση του Ν. 4093/2012 και με τις οποίες θα ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα ένταξης στον ΕΟΠΥΥ. (πηγή Θέμα.gr).
Δείτε σχετικά
Απόφαση της συνεδρίασης 205/15-11-2012 του Δ.Σ. ΕΤΑΑ για μη εφαρμογή των οδηγιων του ΕΟΠΥΥ εν όψει δικαστικής απόφασης σχετικά με το θέμα αυτό.