Γνωστοποιούμε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με τον Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων ενημερωθήκαμε για τα λειτουργικά προβλήματα που υπάρχουν στα δικαστικά γραφεία τα οποία επαυξάνονται από την συνεχή μείωση του αριθμού των δικαστικών υπαλλήλων χωρίς την αντίστοιχη αντικατάστασή τους.
      Για την τρέχουσα αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την προώθηση των καθημερινών εργασιών προτάθηκε η καθιέρωση ωραρίου των διαφόρων δικαστικών Υπηρεσιών.
     Το Δ.Σ. αποδέχθηκε να καθιερωθεί, για την τρέχουσα περίοδο, ωράριο λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών για  τους δικηγόρους από την 08.30 μέχρι την 13.00 ώρα ενώ το ωράριο για το κοινό θα είναι από την 09.00 έως την 12.00 ώρα. Εντός του ωραρίου για το κοινό θα εξυπηρετούνται και οι υπάλληλοι των δικηγορικών γραφείων. Ακόμη, στην βάση της αμοιβαίας κατανόησης και εξυπηρέτησης, αποσαφηνίσθηκε ότι επείγουσες περιπτώσεις λόγω κινδύνου παραγραφής ή οιασδήποτε άλλης απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης, οι Δικαστικές Υπηρεσίες θα δέχονται και θα εξυπηρετούν  τους δικηγόρους καθ’όλη τη διάρκεια που αυτές είναι ανοικτές.                                                             

   ΕΚ  ΤΟΥ ΔΣ