Διαβάστε στην θέση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ >> εγκύκλιοι και διάφορα έγγραφα σημαντικό διευκρινιστικό έγγραφο της νομικής Υπηρεσίας του Κτηματολογίου σχετικά με τις επελθούσες αλλαγές στον Ν. 2664/1998 από τον ν. 4164/2013. Πατήστε εδώ